Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK XXXI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Rz 11, 29-36)

Niepojęte drogi Boże

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę?
Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki! Amen.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 69 (68), 30-31. 33-34. 36-37)

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Jestem nędzny i pełen cierpienia, *
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże.
Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go z dziękczynieniem.

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga.
Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi.

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.

Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, *
tam będą mieszkać i mieć posiadłości.
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, *
miłujący Jego imię przebywać tam będą.

Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 8, 31b-32a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeżeli trwacie w nauce mojej,
jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 14, 12-14)

Bezinteresowna miłość bliźniego

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Prawdziwa miłość i dobroć serca

Wzajemność daje głęboką radość, nasze serca jej potrzebują. Jest jednak coś, co może uczynić człowieka szczęśliwszym. To bezinteresowność. Dzięki niej stajemy się obrazem Boga w świecie bez miłości. Dzięki niej poznajemy siebie, stajemy w prawdzie. Jeśli miłość, jaką deklarujemy słowami, jest prawdziwa, to odkrywamy ogromne bogactwo, że potrafimy kochać i dzielić się sobą i tym, co posiadamy. Tak naprawdę to ubogi czy potrzebujący objawia nam prawdę o nas samych, na ile potrafimy być dla drugiego człowieka bliźnim nie tylko z nazwy. Doświadczamy czegoś wyjątkowego. Nie tyle my wspieramy potrzebujących, ile oni pomagają nam wzrastać w prawdziwej miłości i dobroci serca.

Panie Jezu, dzięki Tobie mogę doświadczać wyjątkowych relacji w każdym spotkaniu z drugim człowiekiem. One pomagają mi wzrastać w prawdziwej miłości i dobroci serca. Dziękuję Ci za każdą siostrę i każdego brata, których spotykam. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła