Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK X TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (2 Kor 1, 18-22)

Przez Chrystusa wypowiada się nasze «Amen» Bogu na chwałę

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie «tak» i «nie». Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był «tak» i «nie», lecz dokonało się w Nim «tak». Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie w Nim są «tak». Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze «Amen» Bogu na chwałę.
Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119 (118), 129-130. 131-132. 133 i 135)

Refren: Okaż swym sługom pogodne oblicze.

Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.

Refren: Okaż swym sługom pogodne oblicze.

Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.
Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, *
tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.

Refren: Okaż swym sługom pogodne oblicze.

Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.

Refren: Okaż swym sługom pogodne oblicze.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5, 16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 5, 13-16)

Wy jesteście światłem świata

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Apostolstwo ewangelicznego przykładu

Nasze życie, nawet jeśli nikomu nie szkodzimy, może być nieprzydatne, gdy tracimy ewangeliczny smak, gdy gaśnie w nas światło Ewangelii. Jezus zdawał sobie sprawę z wartości i znaczenia dobrego przykładu, co potwierdził w swoim przepowiadaniu. Dobry przykład jest formą apostolstwa, obowiązkową dla każdego chrześcijanina. Jest on niczym najdelikatniejszy zapach Chrystusa rozsiewający się wszędzie wokół, pokornie, tak jak zapach kwiatów. Jest on niczym sól, która konserwuje, nadaje smak – czyni życie chrześcijanina wartościowe. Działanie Jezusa charakteryzowało się świętością i doskonałością, a Jego przykład jest drogowskazem, przykazaniem, normą dla nas, chrześcijan.

Panie Jezu, będę pamiętał, że każde moje działanie na każdym, kto na nie patrzy, zostawia odbicie promienia dobra albo zła. Chroń mnie, abym nie utracił smaku ewangelicznej soli. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła


Zobacz także: