Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (2 Kor 8, 1-9)

Chrystus dla was stał się ubogim

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii, jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Według możliwości, a nawet – zaświadczam to – ponad swe możliwości okazali oni gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych.
I nie tylko tak było, jak się spodziewaliśmy, lecz ofiarowali siebie samych naprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. Poprosiliśmy więc Tytusa, aby, jak to już rozpoczął, tak też i dokonał tego dzieła miłosierdzia pośród was.
A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość. Znacie przecież łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 146 (145), 1b-2. 5-6b. 6c-7. 8-9a)

Refren: Przez całe życie będę chwalił Pana.
Albo: Alleluja.

Chwal, duszo moja, Pana. *
Będę chwalił Pana do końca mego życia,
będę śpiewał mojemu Bogu, *
dopóki istnieję.

Refren: Przez całe życie będę chwalił Pana.

Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich istnieje.

Refren: Przez całe życie będę chwalił Pana.

Bóg wiary dochowuje na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Refren: Przez całe życie będę chwalił Pana.

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.

Refren: Przez całe życie będę chwalił Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 13, 34)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 5, 43-48)

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Szczyt doskonałości

Nie zrozumiemy dzisiejszej Ewangelii, jeśli nie zapragniemy głęboko, szczerze, prawdziwie być choć odrobinę podobni do Jezusa. On był oczerniany, skazany, ukrzyżowany. Gdy został podniesiony na ołtarz krzyża, przede wszystkim modlił się za swoich wrogów: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34). Nasze grzechy są obrazą, krzywdą, jaką nędzne stworzenie wyrządza Bogu, który jest nieskończenie wielki i który jest naszym Stwórcą. Niosą ze sobą czyste zło, zuchwałość, niewyobrażalną bezczelność; a krzywdy, jakich my doznajemy, są działaniem ludzi takich jak my. Jezus zachęca nas do naśladowania Ojca Niebieskiego, do osiągnięcia doskonałości: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców. Jak wspaniale smakuje przebaczenie. Daje naszym duszom pokój i rodzi wielką ufność w ojcowską dobroć Boga.

Panie Jezu, Boże dobroci, Ty przyjąłeś ludzkie ciało i oddałeś życie za grzesznego człowieka, spraw, aby moje serce było podobne do Twojego. Naucz mnie przebaczać tak jak Ty przebaczasz. Naucz mnie kochać, jak Ty kochałeś. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła