Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Wj 3, 1-6. 9-12)

Bóg objawia się Mojżeszowi

Czytanie z Księgi Wyjścia

Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego.
Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!»
On zaś odpowiedział: «Oto jestem».
Rzekł mu Bóg: «Nie zbliżaj się tu! Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba».
Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga.
Pan mówił: «Teraz oto doszło do Mnie wołanie Izraelitów, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie: Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu».
A Mojżesz odrzekł Bogu: «Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?» A On powiedział: «Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 6-7)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *
swoje dzieła synom Izraela.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 11, 25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 11, 25-27)

Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Bądźmy jak małe dzieci

Dlaczego nie wystarczy być mądrym i roztropnym, aby odkryć „to coś”? Dlaczego trzeba być jak małe dziecko? „Jeśli się nie zmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3). Dzieci, gdy czegoś nie rozumieją, pytają. Zdarza się, że tych pytań zadają mnóstwo, co może irytować. Czasem też dorosłym brakuje cierpliwości, czasu. A przecież od dzieci możemy wiele się nauczyć, bo są mądre i roztropne. Wystarczy je wysłuchać z uwagą i pokorą. My, dorośli, nie lubimy pytać. Wolimy sprawdzić w internecie, by nie wyszło na jaw, że czegoś nie wiemy. Dzieci są pokorne, dlatego nie wstydzą się pytać. Czy nie jest tak, że wstyd przed zapytaniem bierze się stąd, że świat wokół nas bardziej ceni niezależność i siłę? Przyznanie się do niewiedzy jest jak samobójstwo, lepiej więc ją ukryć. Bycie jak dziecko niesie ze sobą ryzyko narażenia się na śmieszność, a kto z nas by tego chciał? Możemy w oczach świata uchodzić za godnych politowania, ale Bogu się tak spodobało, abyśmy byli jak dzieci, i to jest najważniejsze!

Panie Jezu, mam tyle pytań do Ciebie. Nie zadaję ich, bo uważam, że nie wypada ich zadawać. A przecież Ty na to czekasz. Chcesz, abym był jak dziecko. Proszę Cię o więcej pokory. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła