Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK II TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 4, 23-31)

Proroctwo Dawida spełniło się w Chrystusie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr i Jan, uwolnieni, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi. A ci, wysłuchawszy tego, wznieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili:
«Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Ty przez Ducha Świętego powiedziałeś ustami sługi Twego, Dawida: „Dlaczego burzą się narody i ludy knują daremne spiski? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi”.
Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły.
A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa».
Po tej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani; a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 2, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8)

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.
Albo: Alleluja.

Dlaczego się burzą narody, *
czemu ludy żywią daremne zamysły?
Buntują się królowie ziemi
i władcy wraz z nimi spiskują *
przeciw Panu i Jego Pomazańcowi.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

«Stargajmy ich pęta, *
a więzy precz odrzućmy od siebie!».
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, *
Pan się z nich naigrawa.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

A potem do nich mówi w gniewie swoim *
i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę:
«Oto Ja ustanowiłem swego Króla *
na Syjonie, świętej mojej górze».

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.

Wyrok Pański ogłoszę:
On rzekł do Mnie: «Ty jesteś moim Synem, *
Ja dzisiaj zrodziłem Ciebie.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody *
i krańce ziemi w Twoje posiadanie».

Refren: Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Kol 3, 1)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 3, 1-8)

Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim».
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego».
Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.
Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Jakość naszych rozmów

Nocna rozmowa Jezusa z Nikodemem była okazją do objawienia, czym jest chrzest, odkupienie, tajemnica miłości do Boga i ludzi. Zdaniem bł. Jakuba Alberionego każdy jest w stanie podjąć to apostolstwo prostych, zwykłych słów, świętych rozmów, nadprzyrodzonego umocnienia. Często rozmowa o wierze w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół wywołuje w duszach większy i przede wszystkim trwalszy skutek niż czterdziestopięciominutowe kazanie księdza. Nikodem przychodzi do Jezusa, ponieważ szuka czegoś więcej. A czy my tęsknimy za czymś więcej, co wykracza poza nasze plany na jutro? Czy myślimy czasem o królestwie Bożym?

Panie Jezu, tak często daję się wciągnąć w wir obowiązków, że zapominam o moim celu – królestwie Bożym. Niech to, co we mnie cielesne, nie góruje nad tym, co duchowe. Daj mi nowe życie. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła