Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. MARKA, EWANGELISTY - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (1 P 5, 5b-14)

Marek, uczeń Piotra Apostoła

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:
Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.
Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia znoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, napominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwacie.
Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie, razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości! Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 89 (88), 2-3. 6-7. 16-17)

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
Albo: Alleluja.

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki,
Twą wierność będę głosił moimi ustami *
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
«Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, *
a zgromadzenie świętych wierność Twoją.
Bo któż na obłokach będzie równy Panu, *
kto z synów Bożych będzie do Niego podobny.

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem, *
Twoja sprawiedliwość ich wywyższa.


Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (1 Kor 1, 23a. 24b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego,
który jest mocą i mądrością Bożą.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 16, 15-20)

Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Udział w życiu Jezusa Chrystusa

Zakończenie Ewangelii według św. Marka zawiera ostatnie słowa Jezusa skierowane do uczniów przed Jego wniebowstąpieniem. Nazywa się je często nakazem misyjnym, ma on wymiar powszechny, wręcz bezgraniczny. Jezus poleca swoim uczniom: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”. Wszystko, co stworzone, ma prawo do Ewangelii. Ewangelia jest Dobrą Nowiną o zbawieniu przez Chrystusa i w Chrystusie. Każdy ma prawo być wezwany do zbawienia. Aby tak się mogło stać, człowiek musi najpierw usłyszeć słowo Dobrej Nowiny, przyjąć je przez wiarę i pozwolić się wszczepić w Chrystusa przez chrzest. Chrzest to zanurzenie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Pana. Dostęp do zbawienia ma każdy, kto najpierw dał Zbawicielowi dostęp do siebie. Dzięki głoszeniu Ewangelii i sakramentom mamy udział w życiu Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu, znaki, jakie towarzyszą głosicielom Ewangelii, są wielkie i atrakcyjne. Służyły do potwierdzenia głoszonej nauki. Ale ja najbardziej pragnę wejść do Twojego życia i mieć udział w Twoim zmartwychwstaniu. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła