Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. MARKA, EWANGELISTY - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (1 P 5, 5b-14)

Marek, uczeń Piotra Apostoła

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:
Wszyscy wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.
Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu. Wiecie, że te same cierpienia znoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
Krótko, jak mi się wydaje, wam napisałem przy pomocy Sylwana, wiernego brata, napominając i stwierdzając, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwacie.
Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie, razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. Pozdrówcie się wzajemnym pocałunkiem miłości! Pokój wam wszystkim, którzy trwacie w Chrystusie.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 89 (88), 2-3. 6-7. 16-17)

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.
Albo: Alleluja.

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki,
Twą wierność będę głosił moimi ustami *
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
«Na wieki ugruntowana jest łaska», *
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, *
a zgromadzenie świętych wierność Twoją.
Bo któż na obłokach będzie równy Panu, *
kto z synów Bożych będzie do Niego podobny.

Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem, *
Twoja sprawiedliwość ich wywyższa.


Refren: Na wieki będę sławił łaski Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (1 Kor 1, 23a. 24b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego,
który jest mocą i mądrością Bożą.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 16, 15-20)

Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Zjednoczeni z Jezusem

Słowa Jezusa: Kto nie uwierzy, ten się potępi, są jasne. Każdy człowiek jest zobowiązany w swoim sumieniu do przyjęcia wiary, aby móc otrzymać dar łaski Bożej. Od czasu do czasu każdy ochrzczony musi wyznać swoją wiarę. Szczególnie w chwili śmierci, w niebezpieczeństwach oraz w pokusach wymierzonych przeciw tej cnocie. W przeważającej większości przyjęliśmy sakrament chrztu świętego jako niemowlęta. W naszym imieniu rodzice i chrzestni zobowiązali się do zgłębiania nauczania Kościoła i przekazywania nam go słowem i przykładem. Duszpasterze, którzy udzielili nam tego sakramentu, prowadzili katechezę, nauczali, głosili kazania. Przepowiadanie Ewangelii ma za zadanie doprowadzenie każdego do coraz pełniejszego zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem w umyśle, woli i sercu.

Panie Jezu, chcę ciągle słuchać słowa Bożego i czytać je, nawet jeśli je znam, bo ono karmi moją duszę. Daj mi poznać to, co jest pożyteczne i konieczne, bym mógł przekazywać wiarę słowem i przykładem. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła