Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI - UROCZYSTOŚĆ


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 1, 3-8)

Apostołowie świadkami Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Po swojej męce Jezus dał apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.
A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:
«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».
Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6)

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.
Albo: Alleluja.

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, *
a język śpiewał z radości.

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

Mówiono wtedy między narodami: *
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy *
i radość nas ogarnęła.

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

Odmień znowu nasz los, o Panie, *
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, *
żąć będą w radości.

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.

Idą i płaczą, *
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, *
niosąc swoje snopy.

Refren: Kto we łzach sieje, żąć będzie w radości.


DRUGIE CZYTANIE (Flp 1, 20c-30)

Dla mnie żyć – to Chrystus

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was. A ufny w to, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze, aby rosła wasza duma w Chrystusie Jezusie przez moją ponowną obecność u was.
Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja – czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka – mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię, i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie jest dla nich zapowiedzią zagłady, dla was zaś zbawienia, i to przez Boga. Wam bowiem z łaski dane jest dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro toczycie taką samą walkę, jaką u mnie widzieliście i jaką teraz prowadzę.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 12, 26a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 12, 24-26)

Ziarno, które wpadłszy w ziemię, obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Obumieranie

Co znaczy dla nas słowo „życie”? Nie chodzi tylko o funkcje biologiczne: bijące serce, krążącą w żyłach krew, swobodne oddychanie. Dla każdego to słowo może znaczyć coś innego. Gdy myślimy o życiu, przed oczami pojawia się rodzina, przyjaciele, praca, nasze pasje i zainteresowania, wygląd, charakter z jego mocnymi i słabymi stronami, nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, młodość i starość. Jednak żadnej z tych rzeczy, na które składa się nasze życie, nie powinniśmy stawiać wyżej nad Chrystusa, tak jak Chrystus nie stawiał niczego ponad miłość do Ojca. Nie znaczy to, że Jezus nie korzystał z życia. Potrafił jednak dla swego Ojca i spełnienia Jego woli umrzeć. Jego życie było przepełnione codziennymi, małymi obumieraniami. Odmawiał sobie czasu na sen, aby rozmawiać z Ojcem na modlitwie. Nie dojadał, ponieważ był zaangażowany w głoszenie Dobrej Nowiny. Narażał się na krytykę i zniesławienie, aby uzdrawiać chorych, karmić głodnych. Obumierać to kochać tak, jak kochał Jezus. Obumierać to kierować się w swoim życiu wolą Bożą. Uczmy się kochać, Boga, siebie, bliźnich taką miłością, jaką ukochał nas Bóg w swoim Synu, Jezusie Chrystusie.

Boże, powierzam się Twojej opatrzności. Jestem pewien, że Ty kierujesz wszystkim z miłością jak dobry, kochający Ojciec. Będę zabiegać o Twoje królestwo i moje uświęcenie, a Ty zatroszcz się o całą resztę. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła