Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA II TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (2 Sm 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27)

Śmierć Saula i Jonatana

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

W owym czasie:
Po zwycięstwie nad Amalekitami wrócił Dawid i zatrzymał się przez dwa dni w Siklag. Trzeciego dnia przybył jakiś człowiek z obozu, z otoczenia Saula. Odzienie miał podarte, a głowę posypaną ziemią. Podszedłszy do Dawida, padł na ziemię i oddał mu pokłon. Dawid zapytał go: «Skąd przybywasz?» Odpowiedział mu: «Ocalałem z izraelskiego obozu». Rzekł do niego Dawid: «Opowiedz mi, proszę, co się tam stało?» Opowiedział więc, że ludzie uciekli z pola walki, wielu z ludzi zginęło, i że ponieśli śmierć również Saul i jego syn, Jonatan.
Dawid, schwyciwszy swe szaty, rozdarł je. Tak też uczynili wszyscy mężowie, którzy z nim byli. Potem lamentowali i płakali, i pościli aż do wieczora z tego powodu, że padł od miecza Saul, a także syn jego, Jonatan, i z powodu ludu Pańskiego i domu Izraela. I powiedział Dawid:
«O Izraelu, twa chwała na wyżynach twoich leży pobita. Jakże padli bohaterowie? Saul i Jonatan, kochani i pełni uroku, za życia i w śmierci nie są rozdzieleni. Byli oni bystrzejsi od orłów, dzielniejsi od lwów. O, płaczcie nad Saulem, córki izraelskie: On was ubierał w prześliczne szkarłaty, złotymi ozdobami upiększał stroje. Jakże zginąć mogli waleczni, wśród boju Jonatan przebity śmiertelnie? Żal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi! Więcej ceniłem twą miłość niżeli miłość kobiet. Jakże padli bohaterowie? Jakże przepadły wojenne oręża?»

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 80 (79), 2 i 3b. 5-7)

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który jak trzodę prowadzisz ród Józefa.
Ty, który zasiadasz nad cherubami! *
Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą.

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.

Panie, Boże Zastępów, jak długo gniewać się będziesz *
pomimo modłów Twojego ludu?
Nakarmiłeś go chlebem płaczu, obficie napoiłeś łzami.
Uczyniłeś nas przyczyną zwady sąsiadów, *
a wrogowie nasi z nas szydzą.

Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Dz 16, 14b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 3, 20-21)

Rodzina niepokoi się o Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Znaki nadejścia królestwa Bożego

Ewangelie przedstawiają Pana Jezusa zarówno w świetle historii (tak jak ją przekazali naoczni świadkowie), jak i przez pryzmat wiary Kościoła. Opowiadają więc o Nim w sposób pełny, nie pomijają również zarzutów, jakie czynili Jezusowi przeciwnicy. Ewangeliści starali się wiernie przekazać, jak Jezus był odbierany przez współczesnych sobie ludzi. Fragment, w którym jest mowa o zarzutach wobec Jezusa, że odszedł od zmysłów, może się wydawać nieco szokujący. Jego aktywność głoszenia Ewangelii i uzdrawiania spowodowała takie podejrzenia nawet wśród bliskich Jezusowi osób. A tymczasem to są znaki nadejścia królestwa Bożego. Bóg ma swoją drogę, realizuje swój plan zabawienia świata bez względu na to, co o tym pomyślą ludzie. Wszedł w historię ludzkości z całym dynamizmem swojej łaski. To, co rozpoczął w sposób niezwykły, dokończy w tajemnicy paschalnej swojego Syna.

Panie Jezu, pragnę być częścią Twojego królestwa, które zapoczątkowałeś na ziemi przez głoszenie Ewangelii i znaki Twojej mocy, a wypełniłeś w męce, śmierci i chwalebnym zmartwychwstaniu. Niech się spełni Twoja wola. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła


Inny komentarz do Liturgii Słowa znajduje się na stronie biuletynu DZIEŃ PAŃSKI.