Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK III TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (2 Sm 5, 1-7. 10)

Dawid króluje nad Izraelem

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: «Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud – Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem».
Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.
W chwili objęcia rządów Dawid miał lat trzydzieści, a rządził lat czterdzieści. Judą rządził w Hebronie lat siedem i sześć miesięcy, w Jerozolimie zaś całym Izraelem i Judą rządził lat trzydzieści trzy.
Razem ze swoimi ludźmi król wyruszył do Jerozolimy przeciw Jebusytom zamieszkującym tę krainę. Rzekli oni do Dawida: «Nie wejdziesz tutaj, lecz odepchną cię ślepi i kulawi». Oznaczało to: Dawid tu nie wejdzie. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe.
Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan, Bóg Zastępów, był z nim.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 89 (88), 20. 21-22. 25-26)

Refren: Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida.

Mówiąc kiedyś w widzeniu *
do świętych Twoich, rzekłeś:
«Na głowę mocarza włożyłem koronę, *
wyniosłem wybrańca z ludu.

Refren: Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida.

Znalazłem Dawida, mojego sługę, *
namaściłem go moim świętym olejem,
by ręka moja zawsze przy nim była *
i umacniało go moje ramię».

Refren: Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida.

«Z nim moja wierność i łaska, *
w moim imieniu jego moc wywyższona.
Jego władzę rozciągnę nad morzem, *
a jego panowanie nad rzekami».

Refren: Zachowam wiecznie łaskę dla Dawida.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 2 Tm 1, 10b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 3, 22-30)

Chrystus przeciw Szatanowi

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Grzech nie do odpuszczenia

Kolejny spór pomiędzy Jezusem a przedstawicielami jerozolimskiej władzy duchowej. Nauczyciele Pisma, uczeni teologowie, zarzucają Jezusowi opętanie przez szatana i działanie pod jego wpływem. To jest odwrócenie porządku, przedstawienie Jezusa w złym świetle, wypaczenie intencji, jakimi się kieruje. Pan Jezus odpowiada także bardzo mocno, ale czyni to logicznie, mądrze. Daje wyważoną i spójną odpowiedź. Miłosierny Jezus, który przyszedł zbawić ludzkość, mówi o grzechu nie do odpuszczenia. To bolesny paradoks. Wina za taki stan rzeczy leży po stronie człowieka. Jeśli ktoś odwraca porządek, zamienia to, co święte, z tym, co jest świętości zupełnie przeciwne, Bogu przypisuje intencje złego ducha, a w konsekwencji zło, to taki grzech nie zostanie odpuszczony. Jakże smutna konkluzja. Można mieć tylko nadzieję, że do tego człowiek się nie posunie.

Panie Jezu, chroń moje serce przed złem. Ja sam odpowiadam za moje decyzje, za to, co wybieram i za czym idę. Proszę Cię, byś swoją łaską chronił mnie od zgubnej ułudy zła. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła