Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA III TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 4, 1. 5-9)

Wezwanie do zachowania przykazań

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu: «A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców.
Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?
Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20)

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj Twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.

Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.
On prószy śniegiem jak wełną *
i szron jak popiół rozsypuje.

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 6, 63c. 68c)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem,
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA (Mt 5, 17-19)

Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Nie ma innej Ewangelii

Jezus piętnował postawę przywódców religijnych, o których mówił: „Przygotowują wielkie ciężary, których nie można unieść, i nakładają je ludziom na ramiona, a sami nie chcą ruszyć ich nawet palcem” (Mt 23, 4). Czymś naturalnym, ludzkim jest chęć zniesienia przykazań, które są trudne do wypełnienia. Jednak taka pokusa jest nie do pogodzenia z wolą Bożą. Dobra Nowina, którą głosił Jezus, a która tak bulwersowała faryzeuszów i uczonych w Piśmie, była przez nich odbierana jako atak na świętość – Prawo i proroków. Faryzeuszom i uczonym w Piśmie, tak jak i Jezusowi, leżało na sercu otaczanie czcią i branie w obronę Prawa i proroków. Różnica polegała na tym, że Jezus je wypełniał i uczył prawdziwie wypełniać, a ludzie mający być wzorem, punktem odniesienia dla ludu, tylko udawali, że są wiernymi nauczycielami słowa Bożego, nie postępowali w duchu głoszonych przez nich praw i nakazów. To obłuda. A jaką postawą odznaczają się współcześni nauczyciele Słowa? Dostosowują się do trudnych wymagań ewangelicznych i wypełniają je czy są letni, niewymagający od siebie i dostosowują Ewangelię, aby głosząc ją zmienioną, zaskarbić sobie sympatię katolików?

Panie Jezu, Ty udzieliłeś kapłanom swej łaski, aby powierzoną im misję nauczania realizowali w swoim powołaniu. Usuń z ich serc wszelką obłudę, aby wypełniali to, co głoszą. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła


Zobacz także: