Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


PIERWSZE CZYTANIE (Est 4, 17k. l-m. r-u)

Modlitwa Estery w niebezpieczeństwie

Czytanie z Księgi Estery

Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. I błagała Pana, Boga Izraela, mówiąc: «Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, niemającą poza Tobą wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w mojej ręce. Słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim ojczystym, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich ich przodków na wieczyste dziedzictwo i uczyniłeś im wszystko, co zapowiedziałeś.
Wspomnij, Panie, daj się rozpoznać w chwili naszego udręczenia i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Włóż stosowną mowę w moje usta przed obliczem lwa i zwróć jego serce ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy są z nim jednej myśli.
Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i niemającą nikogo poza Tobą, Panie, który wiesz wszystko».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 138, 1-2a. 2b-3. 7c-8)

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

Wybawiła mnie Twoja prawica. *
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 51, 12a. 14a)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i przywróć mi radość Twojego zbawienia.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA (Mt 7, 7-12)

Kto prosi, otrzymuje

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.
Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Tylko Bóg jest dobry

Ile razy w życiu prosiliśmy, a nie otrzymaliśmy, szukaliśmy, a nie znaleźliśmy, pukaliśmy, lecz nikt nam nie otworzył. Czy Jezus nas okłamał, mówiąc, że każdy otrzymuje, każdy znajduje, każdemu otwierają? Pokusa, by tak myśleć, może być ogromna. Przecież prosimy o dobre rzeczy! Boże, dlaczego jesteś głuchy na nasze modlitwy? Nie znamy odpowiedzi na wiele trudnych pytań dotyczących „niewysłuchanych modlitw”. Ufamy jednak, że Bóg wie lepiej, co jest dla nas dobre, i to nam daje. Jeżeli czegoś nie otrzymujemy, to prawdopodobnie nie jest to nam do dobrego życia konieczne. Trudno mieć tę ufność, ale warto w sobie kształtować taką postawę. Bunt i obrażanie się na Boga nie prowadzi do niczego dobrego. Dzisiejsza Ewangelia kończy się zdaniem, które może rzucić odrobinę światła na to, dlaczego nasze modlitwy są „niewysłuchane”. Zadajmy sobie pytania: Czy zawsze, jak ktoś nas prosi o coś, to dajemy z miłością i dobrocią? Czy zawsze, jak ktoś szuka u nas wsparcia, niesiemy je z miłością i dobrocią? Czy zawsze, gdy ktoś dobija się do naszego serca i sumienia, spotyka się z przebaczeniem, dobrym słowem, bezinteresowną pomocą?

Panie Jezu, Ty mówisz mi prawdę prosto w oczy. Ty mnie znasz lepiej niż ja sam siebie. Dziękuję Ci za trudne słowa o mnie samym. Pomóż mi, bym się potrafił zmienić. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła


Zobacz także: