Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


PIERWSZE CZYTANIE (Jr 18, 18-20)

Modlitwa prześladowanego Jeremiasza

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Niegodziwi rzekli: «Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza! Bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia ani mędrcowi rady, ani prorokowi słowa. Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa!».
Usłysz mnie, Panie, i słuchaj głosu moich przeciwników! Czy złem za dobro się płaci? A oni wykopali dół dla mnie. Wspomnij, jak stawałem przed Tobą, aby się wstawiać za nimi, aby odwrócić od nich Twój gniew.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 31, 5-6. 14. 15-16)

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, *
bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego: *
Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Słyszałem bowiem, jak wielu szeptało: *
«Trwoga jest dokoła!».
Gromadzą się przeciw mnie, *
zamierzając odebrać mi życie.

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.

Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, *
i mówię: «Ty jesteś moim Bogiem».
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów iprześladowców.

Refren: Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 8, 12)

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.


EWANGELIA (Mt 20, 17-28)

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: «Czego pragniesz?».
Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?». Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.
Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Pragnienie nieba

Matka synów Zebedeusza zwraca się do Jezusa ze szczególną prośbą. Jej pragnieniem jest to, aby synowie, których kocha, byli święci: Powiedz, aby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie obok Ciebie. Nasuwa się pytanie: Czy słyszała słowa Jezusa o skazaniu, wydrwieniu, wychłostaniu, ukrzyżowaniu? Gdyby je usłyszała i zrozumiała, zapewne przemyślałaby swoją prośbę. Wiemy, że każda kochająca matka chce dla swoich dzieci jak najlepiej. Prosimy dla swoich bliskich o zdrowie, szczęśliwą podróż, zdane egzaminy, dobrą pracę, kochającego męża czy żonę, a dla zmarłych – o życie wieczne. Czy niebo nie jest tym czymś najwspanialszym, czego pragniemy i o co prosimy? Zapewne intencja matki dwóch apostołów nie była pozbawiona takiego rozumowania. Chciała jednak dla nich uprzywilejowanej pozycji w społeczności niebiańskiej. Ta prośba wywołała zazdrość u pozostałych dziesięciu apostołów. Nie jesteśmy idealni. Miejmy jednak bliższe ideału marzenia. Rozbudźmy w sobie pragnienie nieba.

Panie Jezu, wielki jest ten, kto się nie wywyższa. Chcę tej wielkości uczyć się od Ciebie, choć wiem, że przyjdzie mi cierpliwie znosić przykrości. Niech nic i nikt mnie nie zniechęci do bycia wiernym temu postanowieniu. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła