Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK II TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


PIERWSZE CZYTANIE (Dn 9, 4b-10)

Wyznanie grzechów

Czytanie z Księgi proroka Daniela

O Panie, Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań.
Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całej ludności kraju.
U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas – mieszkańców Judy i Jerozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali.
Panie! Wstyd na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ale Pan, Bóg nasz, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 79, 8-9. 11. 13)

Refren: Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów.

Czyż wiecznie będziesz się gniewał? *
Nie pamiętaj nam win przodków naszych,
niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, *
gdyż bardzo jesteśmy słabi.

Refren: Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów.

Wspomóż nas, Boże nasz, Zbawco, *
dla chwały Twojego imienia;
wyzwól nas i odpuść nam grzechy *
przez wzgląd na swoje imię.

Refren: Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów.

Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie *
i mocą Twojego ramienia ocal na śmierć skazanych.
My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody,
będziemy wielbić Ciebie na wieki *
i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.

Refren: Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 6, 93c. 68c)

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.


EWANGELIA (Łk 6, 36-38)

Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Miłosierdzie szansą nawrócenia

W osądzaniu bardzo łatwo o pomyłkę. Zdarza się nam pochopnie wydać o kimś sąd, przykleić komuś łatkę. Jak powinniśmy się zachowywać, gdy zło zostało udowodnione? Są dwa sposoby reagowania na zło wyrządzone przez ludzi. Możemy odczuwać autentyczny ból z powodu tego zła i grzechu. Wtedy staramy się wpłynąć na taką osobę, aby się poprawiła, nawróciła. Rozmawiamy z nią, modlimy się, pościmy. Druga postawa to udawany ból, który jest tak naprawdę satysfakcją, że drugi czyni zło, że jest gorszy od nas, przez to my usprawiedliwiamy siebie, swoje grzechy. Pierwszą postawę przyjmujemy najczęściej względem osób, które kochamy: małżonków, dzieci, przyjaciół. Względem innych jesteśmy mniej miłosierni. Oczywiście zło należy nazwać złem, osądzić czyn i potępić. Człowiekowi, który się go dopuścił, trzeba jednak okazać miłosierdzie, zwłaszcza gdy odczuwa skruchę. Przejawem miłosierdzia jest także kara. Gdyby tak nie było, Kościół nie głosiłby nauki o czyśćcu. Niestety, my w ludzkim wymiarze mówimy o karze bez miłosierdzia. Osądzamy i potępiamy zło, ale nie interesujemy się nawróceniem tych, którzy się dopuścili zła. A Jezus mówi: „Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 36). On utożsamia się nie tylko z niewinnie uwięzionymi, ale również z tymi, którzy odbywają karę zasłużenie. Miłosierdzie daje szansę nawrócenia nawet największemu zbrodniarzowi.

Panie Jezu, ucz mnie mądrej miłości, która nie przemilcza zła. Daj mi serce, które będzie mnie pierwszego osądzało, daj mi sumienie, które we mnie pierwszym będzie potępiało nawet najmniejszy grzech, którego się dopuszczę. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła