Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK V TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 15, 7-21)

Sobór jerozolimski

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W Jerozolimie, po długiej wymianie zdań, przemówił Piotr do apostołów i starszych: «Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę.
Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni».
Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan.
A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: «Posłuchajcie mnie, bracia! Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie Lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano:
„Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje – mówi Pan, który to sprawia. To są Jego odwieczne wyroki”.
Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 96, 1-2. 3. 10)

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.
Albo: Alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, *
sławcie Jego imię.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Każdego dnia głoście Jego zbawienie. *
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie Jego cuda *
pośród wszystkich ludów.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Głoście wśród ludów, *
że Pan jest Królem.
On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 10, 27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 15, 9-11)

Trwajcie w miłości mojej

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Pragniemy radości doskonałej

Wielu z nas wciąż ulega złudnym zapewnieniom, że radość można znaleźć tylko w świecie. Zakazany owoc jest najatrakcyjniejszy i najsmaczniejszy, a Kościół to nuda i nieustannie to samo: modlitwy, śpiewy, kazania. Jezus tylko nakazuje i zakazuje: będziesz miłował, nie cudzołóż, nie pożądaj. Dajemy się zwodzić nieprzyjacielowi, który za wszelką cenę chce nam zohydzić Jezusa. Wykorzystuje do tego sprawdzony od początku stworzenia człowieka sposób: kłamstwo. Nie wierzmy mu. Choćby nawet wszystko wokół mówiło, że nie warto szukać miłości i radości w Jezusie, w zepsutej do szpiku kości, obłudnej, grzesznej wspólnocie Kościoła, nie porzucajmy Go. Trwajmy w Jego miłości, zachowując Jego przykazania, a osiągniemy doskonałą radość.

Panie Jezu, nic nie jest ukryte przed Tobą. Znasz moje myśli, pragnienia i uczynki. Mówię, że Cię kocham, a żyję tak, jakbym się Ciebie wstydził. Poprawię się, ale tylko z pomocą Twojej miłości. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła