Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK VIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Syr 35, 1-12)

Prawdziwa ofiara

Czytanie z Mądrości Syracha

Kto zachowuje Prawo, mnoży ofiary, a kto zważa na przykazania, składa ofiary biesiadne.
Kto świadczy dobrodziejstwa, jakby przynosił ofiary z najprzedniejszej mąki, a kto daje jałmużnę, jakby składał ofiarę uwielbienia.
Odejście od zła jest miłe Panu, a odejście od niesprawiedliwości jest jak ofiara przebłagalna.
Nie pokazuj się przed Panem z próżnymi rękami, wszystko to bowiem czyni się według przykazania. Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością, a przyjemny jego zapach unosi się przed Najwyższego. Ofiara męża sprawiedliwego jest miła, a pamiątka z niej nie pójdzie w zapomnienie.
Chwal Pana hojnym darem i nie umniejszaj pierwocin rąk twoich! Przy każdym darze twarz rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę!
Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojnie, na miarę swych możliwości, ponieważ Pan jest tym, który odpłaca i siedem razy więcej odda tobie.
Nie staraj się przekupić Go darem, bo nie będzie przyjęty, ani nie pokładaj nadziei w ofierze niesprawiedliwej, ponieważ Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 50 (49), 5-6. 7-8. 14 i 23)

Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.

«Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, *
którzy przez ofiarę zawarli ze Mną przymierze».
Niebiosa zwiastują Bożą sprawiedliwość, *
albowiem sam Bóg jest sędzią.

Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.

«Posłuchaj, mój ludu, gdyż będę przemawiał
i będę świadczył przeciw tobie, Izraelu: *
Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem.
Nie oskarżam cię za twoje ofiary, *
bo twe całopalenia zawsze są przede Mną.

Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.

Składaj Bogu dziękczynną ofiarę, *
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego.
Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie».

Refren: Temu, kto prawy, ukażę zbawienie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 11, 25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 10, 28-31)

Nagroda za wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Bóg nie umie dawać mało

Słowa św. Piotra skierowane do Jezusa można odebrać jako zarzut, wymówkę. Jezus jednak nie gani Piotra. Cierpliwie zapewnia go, że nie pozostawi żadnej prośby niewysłuchanej. I tak jak w przypadku wina w Kanie Galilejskiej, Jezus nie potrafi dawać mało. Za każde poświęcenie, tak Piotrowi, pozostałym uczniom, jak i każdemu z nas, obiecuje stokroć więcej – życie wieczne. Bóg nie umie dawać mało! To Jego słabość, na którą może sobie pozwolić. Zatem prośmy o wiele, o to, co przerasta rzeczywistość, w której jesteśmy. Jeśli prosimy o to, co doczesne, jak chleb nasz powszedni, nie traćmy jednocześnie z oczu celu wiecznego. Jezus na tym świecie nie miał niczego, co by mógł zostawić po sobie, oprócz jednego płaszcza. Miał jednak wspaniałą rodzinę (zostawił Ją nam – Matkę), grupę przyjaciół (zostawił nam ich – stali się fundamentem Kościoła), cel życia – podobać się Ojcu (zostawił nam siebie – naśladując Go, podobamy się Ojcu). Czy to jest mało?

Panie Jezu, wiem, że niczego mi nie odmówisz. Proszę Cię, abym umiał wybierać mądrze, abym prosił tylko o to, co jest największym dobrem – o życie wieczne. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła