Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA VI TYGODNIA WIELKANOCNEGO


PIERWSZE CZYTANIE (Dz 18, 23-28)

Działalność Apollosa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł zabawił w Antiochii pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów.
Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą.
A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie Pism, że Jezus jest Mesjaszem.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47, 2-3. 8-9. 10)

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.
Albo: Alleluja.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.

Połączyli się władcy narodów *
z ludem Boga Abrahama.
Bo możni świata należą do Boga: *
On zaś jest najwyższy.

Refren: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 16, 28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem,
znowu opuszczam świat i idę do Ojca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 16, 23b-28)

Opuszczam świat i idę do Ojca

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Modlitwa może wszystko

Wszystko, co wiemy o Bogu Ojcu, wiemy od Jezusa. To, co wiemy o tajemnicy Boga, wyszło z ust i serca Słowa Wcielonego. Ojciec nas kocha, ponieważ kochamy Jezusa i wierzymy w Niego, a zwłaszcza Jego słowu. Wśród przypowieści Jezusa jest ta jedna o Ojcu miłosiernym. Zachwycamy się nią, a to tylko przypowieść: próba zobrazowania Boga, ukryta w opisie ziemskiego ojca. Jeśli taki jest Bóg, to jak tu się do Niego nie zwrócić o wszystko, czego potrzebujemy? Nie bądźmy jednak jak marnotrawny syn, który chciał zapełnić jedynie swój żołądek. Prośmy, aby dotrzeć do bram domu Ojca miłosiernego i w Jego ramiona. Jezus Chrystus zapewnia nas: O cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje, da wam. Dlatego modlitwa umacnia słabych, leczy chorych, wyrzuca demony, gładzi winy, odrzuca pokusy, pociesza strapionych, zatrzymuje prześladowania, wspiera wielkodusznych, prowadzi pielgrzymów, koi żal, podnosi upadających, umacnia sprawiedliwych, prowadzi do nieba. Modlitwa może wszystko.

Panie Jezu, pomnóż moją wiarę w Twoje obietnice. Naucz mnie prosić Ojca w Twoje imię. Modlitwa jest moim umocnieniem. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła