Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. KLARY, DZIEWICY (czytania z dnia)

PIĄTEK XVIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 4, 32-40)

Wielkość Bożego wybrania

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz tak powiedział do ludu:
«Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach? Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego.
Z niebios pozwolił ci słyszeć swój głos, aby cię pouczyć. Na ziemi dał ci zobaczyć swój ogień ogromny i słyszeć swoje słowa spośród ognia. Ponieważ umiłował twych przodków, wybrał po nich ich potomstwo i wyprowadził cię z Egiptu sam ogromną swoją potęgą. Na twoich oczach, ze względu na ciebie wydziedziczył obce narody, większe i silniejsze od ciebie, by cię wprowadzić w posiadanie ich ziemi, jak to jest dzisiaj.
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 77 (76), 12-13. 14-15. 16 i 21)

Refren: Wspominam, Panie, dawne Twoje cuda.

Wspominam dzieła Pana, *
oto wspominam Twoje dawne cuda.
Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach *
i czyny Twoje wspominam.

Refren: Wspominam, Panie, dawne Twoje cuda.

Boże, Twoja droga jest święta, *
który z bogów dorówna wielkością naszemu Bogu?
Ty jesteś Bogiem działającym cuda, *
ludziom objawiłeś swą potęgę.

Refren: Wspominam, Panie, dawne Twoje cuda.

Ramieniem swoim Twój lud wybawiłeś, *
synów Jakuba i Józefa.
Wiodłeś Twój lud jak trzodę *
ręką Mojżesza i Aarona.

Refren: Wspominam, Panie, dawne Twoje cuda.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5, 10)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 16, 24-28)

Konieczność wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Naśladować Jezusa

Jezus mówi do swoich uczniów o warunkach pójścia za Nim. Żaden z Dwunastu nie zniechęca się, nie odchodzi. Uciekną dopiero wtedy, gdy na własne oczy zobaczą, co w praktyce oznacza naśladowanie Mistrza. Wiele razy składamy piękne deklaracje: że chcemy się wyrzec samych siebie, że chcemy naśladować Jezusa. W teorii jesteśmy mocni, w praktyce – wciąż bardzo słabi. Naśladować Jezusa oznacza wejść wraz z Nim na drogę miłosiernej walki o każdy dzień, by teorię zamieniać w praktykę. Nie dokona się tego, jeśli nie postawi się Go w centrum swojego życia. A my tak często wyrzucamy Go: w chorobie, cierpieniu, grzechu, złu, przemocy. To są te nasze codzienne krzyże. Kochać Jezusa to przede wszystkim kochać tych, których nikt nie kocha, słuchać tych, których nikt nie słucha, wierzyć w tych, w których nikt nie wierzy, ufać tym, którym mało kto ufa. To znaczy Go naśladować.

Panie Jezu, Twoim krzyżem nie był tylko kawałek drewna. Byli nim uczniowie, wciąż małej wiary i myślący tylko o sobie, faryzeusze, wciąż czyhający na Twój błąd. A jaki jest mój krzyż? Może są nim również ludzie? Poniosę ich dzisiaj do Ciebie. Spójrz na nich. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła