Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XXI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (1 Tes 2, 9-13)

Owocność apostolatu Pawła

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem.
Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Sami jesteście świadkami, i Bóg także, jak bogobojnie, sprawiedliwie i nienagannie zachowaliśmy się pośród was, wierzących. Przecież wiecie, że każdego z was – jak ojciec swe dzieci – prosiliśmy, zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały.
Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przejęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę – jako słowo Boga, który działa w was, wierzących.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 139 (138), 7-8. 9-10. 11-12b)

Refren: Panie, przenikasz i znasz mnie całego.

Gdzie ucieknę przed duchem Twoim? *
Gdzie oddalę się od Twego oblicza?
Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, *
jesteś przy mnie, gdy położę się w Otchłani.

Refren: Panie, przenikasz i znasz mnie całego.

Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, *
gdybym zamieszkał na krańcach morza,
tam również będzie mnie wiodła Twa ręka *
i podtrzyma mnie Twoja prawica.

Refren: Panie, przenikasz i znasz mnie całego.

Jeśli powiem: «Niech więc mnie ciemność zasłoni *
i noc mnie otoczy jak światło»,
to nawet mrok nie będzie dla Ciebie ciemny, *
a noc jak dzień będzie jasna.

Refren: Panie, przenikasz i znasz mnie całego.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (1 J 2, 5)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 23, 27-32)

Biada obłudnikom

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przemówił tymi słowami:
«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych oraz mówicie: „Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków”. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków!»

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Maski obłudy

Niestety, nikt z nas nie jest ideałem szczerości i sprawiedliwości. Obłuda ma dostęp do każdego z nas. Czasami jest ona mniej lub bardziej uświadomiona. Istnieje bowiem w nas skłonność do zaspokajania potrzeby przypodobania się ludziom. Kto nie lubi, gdy mówi się o nim jedynie w samych superlatywach, mimo że doskonale zdajemy sobie sprawę, że to często są maski. Ale raz założoną ciężko już zdjąć. I tak jedną zakładamy przed szefem w pracy, inne przed księdzem, przyjaciółmi, rodziną. Najbardziej skutecznym narzędziem na usuwanie obłudy jest dbanie o czyste serca, bo najważniejsze jest podobanie się Bogu. Ufajmy Mu, bo On jeden może sprawić, żeby nasze serca były szczere i prostolinijne.

Panie Jezu, Twoje słowo mnie oskarża. Dziękuję Ci za nie. Udaję sprawiedliwego, a jestem jak grób pobielany. Nie odtrącaj mnie. Nie chcę być obłudnikiem, chcę podobać się przede wszystkim Tobie. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła