Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK XXI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (1 Tes 3, 7-13)

Dziękczynienie za wiarę Tesaloniczan

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Doznaliśmy dzięki wam, bracia, pociechy: przez wiarę waszą we wszelkiej potrzebie i w naszym ucisku. Teraz bowiem ożyliśmy, gdy wy trwacie w Panu. Jakież bowiem podziękowanie możemy za was złożyć Bogu za radość, którą odczuwamy z waszego powodu przed Bogiem naszym? Gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli osobiście was zobaczyć i dopełnić tego, czego brak waszej wierze.
Drogę naszą do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz, i Pan nasz, Jezus! A Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 90 (89), 3-4. 12-13. 14 i 17)

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: «Wracajcie, synowie ludzcy».
Bo tysiąc lat w Twoich oczach
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna.

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.

Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj!

Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 24, 42a. 44)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi,
bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 24, 42-51)

Wezwanie do czujności

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: „Mój pan się ociąga z powrotem”, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Owocne oczekiwanie

Jezus z miłości ostrzega nas, że Jego powtórne przyjście będzie niespodziewane. Będzie ono podobne do przyjścia złodzieja – nikt z domowników nie wie, kiedy on się zjawi. Gdyby było inaczej, wszyscy czuwaliby i nie pozwoliliby się okraść. Żyjemy w ciągłym oczekiwaniu na przyjście Jezusa na końcu czasów. Już dziś jest czas na umartwienie, nawrócenie, uporządkowanie swojego życia w taki sposób, aby być godnym na spotkanie z Bogiem. Mówimy o radosnym oczekiwaniu. Jest ono radosne dla wszystkich tych, którzy nie obawiają się spotkania z Bogiem, nawet gdyby miało ono nastąpić w tym momencie. Pozostaje tylko pytanie, czy możemy z czystym sercem i spokojem powiedzieć, że jesteśmy już teraz gotowi na to spotkanie? Są takie rzeczy, które odkładamy na później: by stać się gorliwszym w wierze, regularnie uczęszczać na Mszę św., przyjmować sakramenty. Później pogodzimy się ze swoimi rodzicami, z mężem, żoną. Jeszcze przyjdzie czas, kiedy powiemy najbliższej nam osobie, jak jest ważna. Później… Jezus chce nam uzmysłowić, że tego „później” może już nie być.

Panie Jezu, z Twoją pomocą nie zmarnuję czasu, który mi dziś dajesz. Chcę wejść na drogę nawrócenia, abym mógł autentycznie, z radością oczekiwać spotkania z Tobą. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła