Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK XX TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Sdz 2, 11-19)

Niewierność Izraela w czasach sędziów

Czytanie z Księgi Sędziów

Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana, i służyli Baalom. Porzucili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Porzucili Pana i służyli Baalowi i Asztartom.
Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak że wydał ich w ręce ciemięzców, którzy ich złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak że nie mogli im się oprzeć. We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny.
Wówczas Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali. Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z cudzymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana: ci tak nie postępowali.
Kiedy zaś Pan wzbudzał sędziów dla nich, Pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemięzców i prześladowców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się swych czynów ani drogi zatwardziałości.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 106 (105), 34-35. 36-37. 39-40. 43ab i 44)

Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.

Izraelici nie wytępili narodów, *
jak im to Pan nakazał,
ale zmieszali się z poganami *
i uczyli się postępować jak oni.

Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.

Poczęli czcić ich bałwany, *
które stały się dla nich pułapką.
Składali w ofierze swych synów *
i swoje córki złym duchom.

Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.

Splamili się swoimi czynami *
i dopuścili się wiarołomstwa przez swoje występki.
Gniew Pana zapłonął przeciw Jego ludowi, *
aż poczuł wstręt do własnego dziedzictwa.

Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.

Uwalniał ich wiele razy, *
oni zaś buntowali się przeciw Jego zamysłom.
Lecz wejrzał na ich utrapienie, *
wysłuchał ich modlitwy.

Refren: Pamiętaj o nas i przyjdź nam z pomocą.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5, 3)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 19, 16-22)

Rada ubóstwa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?»
Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania».
Zapytał Go: «Które?»
Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego».
Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?»
Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!»
Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Zła pobożność

Pewnym uproszczeniem byłoby sądzić, że w spotkaniu Jezusa z bogatym młodzieńcem mamy jedynie przykład i potwierdzenie tego, jak ludziom bogatym ciężko jest się zbawić. Ten bogaty młody człowiek żył przecież zgodnie z dekalogiem. Był na najlepszej drodze do zbawienia. A jednak Jezus, kiedy spojrzał z miłością na niego, w jego sercu odkrył dramat. To nie było tylko przywiązanie do luksusu, nieumiejętność dzielenia się z bliźnimi pieniędzmi. Jego dramat był o wiele poważniejszy, a była nim duchowa pustka. On tak naprawdę nie potrzebował Jezusa, bo już miał gotowy plan na życie. Przychodząc do Mistrza, był pewny, że usłyszy słowa pochwały, że zostanie postawiony jako wzór dla innych. Problem nie tkwił zatem jedynie w bogactwie, ale również w jego pobożnym życiu! Jakie było jego zdziwienie, gdy okazało się, że jego plan na życie nie pokrywa się z Bożym planem. Podobnie jest w naszym życiu. Może zabrzmi to paradoksalnie, ale sprawiedliwe – w naszych oczach – życie często jest przeszkodą w prawdziwym spotkaniu z Jezusem. Często żyjemy „doskonale”, szukając jedynie samozadowolenia, satysfakcji z przestrzeganych przykazań.

Jezu, Ty uczysz mnie, że pokładanie nadziei w samym sobie to droga donikąd. Obym miał zawsze w sercu Twoje słowa: „Chodź za mną”. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła