Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK VI TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Jk 1, 12-18)

Bóg nikogo nie kusi do złego

Czytanie z Listu Świętego Jakuba Apostoła

Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie: gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.
Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: «Bóg mnie kusi». Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani!
Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 94 (93), 12-13a. 14-15. 18-19)

Refren: Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.

Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, *
i pouczasz swoim prawem,
aby mu dać wytchnienie *
w dniach nieszczęśliwych.

Refren: Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.

Pan nie odpycha swojego ludu *
i nie porzuca swojego dziedzictwa.
Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, *
pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.

Refren: Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.

A kiedy myślę: «Moja noga się chwieje», *
wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie.
Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, *
Twoja pociecha orzeźwia mą duszę.

Refren: Błogosławiony, kogo Ty pouczasz.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14, 23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 8, 14-21)

Strzeżcie się kwasu faryzeuszów

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!»
A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: «Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?»
Odpowiedzieli Mu: «Dwanaście».
«A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?»
Odpowiedzieli: «Siedem».
I rzekł im: «Jeszcze nie rozumiecie?»

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Dostrzegać obecność Boga

Aby zrozumieć Jezusa i przyjąć Jego Ewangelię, potrzebna jest inteligencja serca, czyli taka wrażliwość, która umie nie tylko dostrzec znaki, ale również je odczytać. Dzięki temu możemy uwierzyć, że jest On Synem Bożym posłanym na świat po to, by nas zbawić. Ze świadectw zawartych w Ewangeliach okazuje się, że nie zawsze było to łatwe. Nawet najbliżsi uczniowie nie potrafili wszystkiego zrozumieć. Ich wiara często okazywała się nie do końca dojrzała. Dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa i po zesłaniu Ducha Świętego stało się jasne, jaki dar był im dany, gdy mogli słuchać słowa Pana, chodzić za Nim i być świadkami Jego nadzwyczajnych czynów. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii uczniowie skupiają się na małym braku, a nie dostrzegają tego, co jest ich wielkim skarbem. Znajdują się w łodzi z jednym bochenkiem chleba, a są w obecności Tego, który cudownie nakarmił tysiące. Jakże często człowiek skupiony na sobie i na swoich drobnych celach gubi sprzed oczu szerszą perspektywę. Dzieje się tak również w relacji z Bogiem.

Panie Jezu, chciałbym uczynić moimi słowa Psalmu 73: „Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia”. Pozwól mi dostrzegać Cię w różnych sytuacjach mojego życia i cieszyć się Twoją obecnością ponad wszystko. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła