Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA I TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 26, 16-19)

Świętość Ludu Bożego

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu: «Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy.
Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu.
A Pan uzyskał to, że ty będziesz, jak ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność, i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak powiedział».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119, 1-2. 4-5. 7-8)

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
i szukają Go całym sercem.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

Ty po to dałeś swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

Będę Cię wysławiał prawym sercem, *
gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków.
Przestrzegać będę Twoich ustaw, *
abyś mnie nigdy nie opuścił.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (2 Kor 6, 2b)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Oto teraz czas upragniony,
oto teraz dzień zbawienia.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA (Mt 5, 43-48)

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Naśladować miłość Ojca

Jezusowe nauczanie o miłości bliźniego nie ma sobie równych w żadnych ludzkich systemach filozoficznych, prawnych czy jakichkolwiek innych. On uczy o miłości z perspektywy Bożej. Łatwiej jest zrozumieć zasadę „oko za oko, ząb za ząb”. Jest w niej jakaś proporcja, choć brak miłosierdzia. Łatwiej zrozumieć nakaz „miłuj bliźniego jak siebie samego”. Tu przynamniej jest już mowa o miłości, choć jej miarą jest miłość do samego siebie. Ale jak zrozumieć polecenie „miłujcie waszych nieprzyjaciół” albo „módlcie się za waszych prześladowców”? W kontekście sprawiedliwości pojmowanej w kategoriach ludzkich nie da się tego pojąć, a tym bardziej zaakceptować. Pan Jezus nie uzasadnia tych zaleceń żadną ludzką racją. Punktem odniesienia jest tu bowiem Ojciec, który jest w niebie. On kocha wszystkich tak samo. On jest w ten sam sposób dobry dla wszystkich. Jeśli chcemy być uczniami Jezusa Chrystusa, który objawia nam swego Ojca, mamy naśladować Jego miłość.

Ojcze, proszę Cię, ucz mnie dobroci. Jak Ty jesteś dobry dla wszystkich swoich stworzeń, jak Twój Syn Jezus jest dobry dla każdego człowieka, nad którym się lituje, niech i ja będę choć trochę do Was podobny. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła