Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK V TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 11, 29-32; 12, 19)

Zapowiedź podziału królestwa Salomona

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Gdy pewnego razu Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, spotkał go na drodze prorok Achiasz z Szilo, odziany w nowy płaszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu.
Wtedy Achiasz zdjął nowy płaszcz, który miał na sobie, porozdzierał go na dwanaście części i powiedział Jeroboamowi: «Weź sobie dziesięć części, bo tak rzekł Pan, Bóg Izraela: Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam dziesięć pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miał ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela».
Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida po dzień dzisiejszy.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 81 (80), 10-11b. 12-13. 14-15)

Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.

Nie będziesz miał obcego boga, *
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Ja jestem Panem, Bogiem twoim, *
który cię wywiódł z ziemi egipskiej.

Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.

Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu, *
Izrael nie był Mi posłuszny.
Zostawiłem ich przeto ich twardym sercom, *
niech postępują według swych zamysłów.

Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.

Gdyby mój lud Mnie posłuchał, *
a Izrael kroczył moimi drogami,
natychmiast bym zgniótł ich wrogów *
i obrócił rękę na ich przeciwników.

Refren: Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Dz 16, 14b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 7, 31-37)

Uzdrowienie głuchoniemego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Boża moc

Pan Jezus znajduje się na terenie zamieszkałym przez pogan, w regionie zwanym Dekapolem. To związek dziesięciu miast hellenistycznych, położony na południowy wschód od Jeziora Galilejskiego. Może właśnie dlatego, że jest to region pogański, Jezus uzdrawia głuchoniemego w dość specyficzny sposób. Prowadzi go z dala od tłumu i wykonuje dwa gesty: wkłada palce w jego uszy i śliną dotyka języka. Tym gestom towarzyszy modlitwa i słowo wezwania: „Effatha”. Pan Jezus, chcąc uniknąć możliwych skojarzeń z wędrownymi uzdrowicielami, jacy w tamtym czasie działali, wziął chorego na stronę. Wzniesienie wzroku do nieba, modlitewne westchnienie i słowo świadczą o tym, że to uzdrowienie dokonuje się Bożą mocą, jaka jest w Jezusie. Mimo zakazu wieść o tym wydarzeniu szybko się rozeszła.

Panie Jezu, i ja potrzebuję, byś mnie uzdrowił. Potrzebuję uzdrowienia moich zmysłów, aby stały się wrażliwe na Twoją bliską obecność. Bym mógł w wolności chwalić Twoje dzieła. Uzdrów mnie, proszę. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła