Czytania

Strona główna Czytania

KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (1 P 5, 1-4)

Starszy, a przy tym świadek cierpień Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi: Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, po Bożemu; nie ze względu na brudny zysk, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą wspólnoty, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 23, 1-2. 3-4. 5. 6)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie, *
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. *
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
a kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 16, 18)

Aklamacja (Okres zwykły): Alleluja, alleluja, alleluja.
Aklamacja (Wielki Post): Chwała Tobie, Królu wieków

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

Aklamacja (Okres zwykły): Alleluja, alleluja, alleluja.
Aklamacja (Wielki Post): Chwała Tobie, Królu wieków


EWANGELIA (Mt 16, 13-19)

Ty jesteś Piotr, tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?».
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?».
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Wiara Piotra i wiara Kościoła

W dzisiejszej Ewangelii pada zasadnicze pytanie Jezusa skierowane do uczniów. Pytanie o to, co ludzie o Nim mówią, jest swojego rodzaju wstępem. Ludzie postrzegają Jezusa w świetle ich religijnej tradycji – wiary, jaką przejęli od swoich przodków. Nie dostrzegają jednak tego, co jest najważniejsze. Zapewne Piotr sam z siebie także nie dałby do końca trafnej odpowiedzi, gdyby nie objawienie, jakie otrzymał od Ojca. Ojciec Niebieski, przez działanie Ducha Świętego, objawia ludziom godność swojego Syna. Piotr Apostoł prowadzony takim natchnieniem może więc w imieniu własnym, innych apostołów i całego Kościoła, którego oni są zaczątkiem, powiedzieć Jezusowi: „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego”. Na objawieniu otrzymanym od Ojca, wyznaniu Piotra i wspólnej wierze apostołów, którą potem będą głosić całemu światu, Chrystus buduje swój Kościół. I choć zawiera on w sobie ludzki, a więc słaby element, to moc zła go nigdy nie zniszczy.

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Synem Boga żywego! Ty jesteś Bogiem i Panem mojego serca. Spraw, abym nosił to wyznanie zawsze w mojej pomięci i dawał temu świadectwo. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła