Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA PO POPIELCU


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 58, 9b-14)

Obietnica dla sprawiedliwych

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan Bóg: «Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.
Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń. I będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek – na zamieszkanie.
Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca.
Albowiem usta Pańskie to wyrzekły».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 86, 1-2. 3-4. 5-6)

Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.

Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie, *
bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny,
zbaw sługę Twego, który ufa Tobie, *
Ty jesteś moim Bogiem.

Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.

Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, *
ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.

Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.

Ty bowiem, Panie jesteś dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.

Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Ez 33, 11)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika,
lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA (Łk 5, 27-32)

Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł.
Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?».
Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Dotknięcie łaski

Nawrócenie – przemiana serca, myślenia i życia – to wielkie wyzwanie, jakie stoi przed każdym człowiekiem. Może ono nastąpić po długim wysiłku duchowym, po walce wydanej wadom i złym skłonnościom. Ale może też być efektem wyjątkowego działania łaski, tak jak w przypadku Lewiego. To, czym się zajmował w życiu, opisane jest krótko: pobierał cło. Nie należy tego kojarzyć z pracą współczesnego celnika. Dla Izraelitów celnik, ze względu na to, że współpracował z nielubianą, obcą władzą, był zaliczany do kategorii grzeszników. Nie bez znaczenia był fakt, że celnicy nadużywali swoich kompetencji, najczęściej na niekorzyść uczciwych, lecz raczej ubogich obywateli. Lewi na zaproszenie Jezusa zostawia swój dotychczasowy świat i idzie za nim. To musiało być wyjątkowe dotknięcie łaski, po którym wszystko, co stanowiło dotychczasowe życie, traci sens, a nabiera znaczenia bycie w relacji z Jezusem. Niezmiennie zachwyca miłość Jezusa do człowieka obarczonego grzechem. Sam to wyjaśnia, że jako Lekarz przyszedł uzdrowić chorych.

Panie Jezu, dziękuję Ci, że pomimo mojej grzeszności nie patrzysz na mnie z wyrzutem, jak być może czynią to ludzie. Ty widzisz we mnie swój obraz i podobieństwo, które odnawiasz przez Twoją zbawczą miłość. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła