Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA IV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 3, 4-13)

Bóg wysłuchuje prośby Salomona

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Król Salomon udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiarę, bo była tam wielka wyżyna. Salomon złożył na owym ołtarzu tysiąc ofiar całopalnych. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy Bóg rzekł: «Proś o to, co mam ci dać».
A Salomon odrzekł: «Ty okazywałeś Twemu słudze, Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec Ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?»
Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119 (118), 9-10. 11-12. 13-14)

Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.

Jak zachowa młodzieniec swoją drogę w czystości? *
Przestrzegając słów Twoich, Panie.
Z całego serca swego szukam Ciebie, *
nie daj mi odejść od Twoich przykazań.

Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.

W sercu swoim zachowuję Twe słowa, *
aby nie zgrzeszyć przeciw Tobie.
Błogosławiony jesteś, Panie, *
naucz mnie swoich ustaw.

Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.

Opowiadam moimi wargami *
wszystkie wyroki ust Twoich.
Więcej się cieszę z drogi wskazanej
przez Twe napomnienia *
niż z wszelkiego bogactwa.

Refren: Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 10, 27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 6, 30-34)

Jezus lituje się nad tłumem

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Jezusowa wrażliwość

W dzisiejszej perykopie ewangelicznej dwukrotnie ukazana jest ogromna wrażliwość serca Jezusa. Wielu ludzi przychodziło do Niego i Jego uczniów w poszukiwaniu uzdrowienia ze swoich niemocy. To był intensywny czas pracy. Czasem nie mieli nawet chwili na posiłek. Jezus rozumie swoich uczniów, ich zmęczenie, bo wrócili z głoszenia Ewangelii i potrzebują odpoczynku. Ale gdy widzi tak wielu ludzi przybywających ze wszystkich stron, lgnących do Niego, szukających Go, lituje się nad nimi. Wie, że szukają Go z potrzeby serca, chcą słuchać Jego słowa. Jego serce jest pełne miłości miłosiernej dla każdego człowieka w potrzebie. Zmęczenie schodzi na dalszy plan. Ewangelista zapisał, że Jezus długo nauczał. W Jego słowie zawierało się przesłanie o miłości Boga, który pragnie zbawić człowieka. Ale też pouczenie o winie i grzechu, które trzeba odrzucić, by stać się dziećmi światłości. Takie nauczanie musiało pociągać tłumy.

Panie Jezu, pragnę słuchać Twojego słowa o miłości Ojca do mnie. Pragnę także słuchać słowa prawdy o mnie samym, abym dostrzegł to, co muszę zmienić, i mógł się stać dzieckiem światłości. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła