Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK V TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 8, 1-7. 9-13)

Przeniesienie Arki Przymierza do świątyni Salomona

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z Miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. Zebrali się więc u króla Salomona wszyscy Izraelici w miesiącu Etanim, na Święto Namiotów przypadające w siódmym miesiącu. Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, kapłani wzięli arkę i przenieśli Arkę Pańską, Namiot Spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w namiocie. Przenieśli je kapłani oraz lewici.
A król Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim, przed arką składali wraz z nim na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej ich liczby. Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów, gdyż cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem arki, że okrywały arkę i jej drążki z wierzchu. W arce nie było nic, oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod Horebem, tablic Przymierza, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej.
A kiedy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, obłok wypełnił dom Pański. Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska napełniła dom Pański.
Wtedy przemówił Salomon: «Pan powiedział, że będzie mieszkać w czarnej chmurze. Już zbudowałem Ci dom na mieszkanie, miejsce przebywania Twego na wieki».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 132 (131), 6-7. 9-10)

Refren: Wyrusz, o Panie, na miejsce spocznienia.

Słyszeliśmy o arce w Efrata, *
znaleźliśmy ją na polach Jaaru.
Wejdźmy do Jego mieszkania, *
padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego.

Refren: Wyrusz, o Panie, na miejsce spocznienia.

Niech Twoi kapłani w sprawiedliwość się odzieją, *
a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości.
Przez wzgląd na Dawida, Twego sługę, *
nie odtrącaj oblicza swojego pomazańca.

Refren: Wyrusz, o Panie, na miejsce spocznienia.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 4, 23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 6, 53-56)

Jezus uzdrawia chorych

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Siła wiary

W Jezusie jest Boża moc, która uwalnia od cierpienia. Dlatego potrzebujący uzdrowienia na ciele i na duszy szukają Go wszędzie. Idące za Nim tłumy, chorzy, których niejednokrotnie trzeba było nieść, za każdym razem potwierdzają, jak bardzo człowiek pragnie szczęścia. W przypadku tych ewangelicznych potrzebujących nie chodziło o sprawy drugorzędne, ale o te najważniejsze: o zdrowie ciała, o uwolnienie od złego ducha, czyli o równowagę, która pozwala godnie żyć, bez ciągłego zamartwiania się. Pan Jezus chętnie udziela tych darów, bo przyszedł na świat, aby zbawić człowieka. Cuda, których tak licznie dokonuje, są związane z wiarą. Ludzie szukający uzdrowienia u Jezusa wierzyli, że On może udzielić im pomocy, że wystarczy dotknąć frędzli Jego płaszcza, aby odzyskać zdrowie. Ten, kto prosi, musi wierzyć, aby otrzymać szczególny dar. Cudowne działanie Jezusa pomnaża także wiarę ludzi.

Panie Jezu, nie chcę iść za Tobą tylko dlatego, żeby otrzymać uwolnienie od moich udręk i cierpień. Pragnę iść za Tobą, aby żyć w zasięgu Twojej miłości. A jeśli zechcesz, możesz mnie uwolnić od moich ludzkich słabości. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła