Aktualności

Strona główna Aktualności

Franciszek na rekolekcjach w domu paulistów

2017-03-08
W domu rekolekcyjnym paulistów w Ariccia koło Rzymu trwają od niedzieli 5 marca 2017 roku, pięciodniowe rekolekcje papieskie. Ojciec Świety również w tym roku wybrał dom w Ariccia jako miejsce dla swoich dorocznych rekolekcji. Wraz z Franciszkiem w rekolekcjach bierze udział jego 74 współpracowników z Kurii Rzymskiej. Razem odmawiają brewiarz i wysłuchują codzienne dwóch rozważań. Głosi je włoski franciszkanin o. Giulio Michelini. (mk) Pauliści na czele z Przełożonym Generalnym ks.Valdirem José de Castro witają Ojca Świętego w progach domu rekolekcyjnego  → Papież Franciszek w domu rekolekcyjnym paulistów w Ariccia    Czytaj dalej

Trzy lata obecności paulistów na Ukrainie

2017-03-07
5 marca 2017 r. minęły trzy lata od chwili przyjazdu paulistów do Lwowa. Aktualnie zgromadzenie posiada swój dom zakonny we Lwowie i prowadzi działalność związaną ze środkami społecznego przekazu.  Pierwsi dwaj pauliści przybyli z Polski na Ukrainię w środę popielcową 5 marca 2014 r. Początkowo zamieszkali w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej w podlwowskich Brzuchowicach. Po dwóch latach został otwarty we Lwowie dom zakonny. Mieści się on przy ul. Kutowej 5, w dzielnicy Łyczaków. Oprócz przebywającej tam wspólnoty zakonnej, swoją siedzibę znalazło w nim Wydawnictwo Świętego Pawła, prowadzone na Ukrainie przez paulistów. Zakonnicy pracujący we Lwowie podejmują się przede wszystkim apostolstwa związanego ze... Czytaj dalej

Papierowy wikary

2017-03-07
W niedzielę 12 lutego 2017 roku w kaplicy Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Lublinie przy ul. Orlanda, paulista, br. Adam Szczygieł prezentował wiernym Biuletyn liturgiczny „Dzień Pański”. Spotkanie odbyło się przed Mszą św., podczas której uczestnicy po raz pierwszy korzystali z pomocy tego czasopisma. Od tamtego momentu „Dzień Pański” stał się cotygodniową pomocą duszpasterską w urszulańskiej kaplicy. Jak będzie odbierany i jakie owoce przyniesie? Czas pokaże. „Dzień Pański” wydawany jest w Polsce przez Edycję Świętego Pawła od 1998 roku. Natomiast jego historia liczy już sobie 96 lat. Pierwsze numery Biuletynu pod nazwą „La Domenica” ukazały się we Włoszech, w 1921 roku. Jego pomysłodawcą i długoletnim redaktorem... Czytaj dalej

Spotkanie formacyjne dla przełożonych

2017-02-07
W dniach 3-5 lutego 2017 roku w domu rekolekcyjnym paulistów w Masłońskim odbyło się spotkanie formacyjne dla przełożonych wspólnot oraz radnych domowych Rodziny Świętego Pawła. Kurs prowadziła s. Jolanta Hernik, Misjonarka Klaretynka. Tematem spotkania były projekty – osobisty i wspólnotowy, wspomagające poprawę jakości i rozwój życia konsekrowanego w tych dwóch wymiarach. Spotkanie zgromadziło duchowe córki i synów bł. Jakuba Alberionego z czterech zgromadzeń: Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, Sióstr Świętego Pawła, Instytutu Królowej Apostołów dla Powołań i Towarzystwa Świętego Pawła. Był to pierwszy kurs dla przełożonych zorganizowany w ramach wspólnej formacji zgromadzeń Rodziny Świętego Pawła. Czas przeżyty na modlitwie i... Czytaj dalej

Pomoc ofiarom wojny na Ukrainie

2017-01-27
24-25 stycznia 2017 r. gościliśmy w domu paulistów we Lwowie grupę dzieci z Wołynia (Ukraina), których ojcowie polegli w toczącej się na wschodzie kraju wojnie. Zbrojny konflikt ze wspieranymi przez Rosję separatystami trwa na Ukrainie od kwietnia 2014 r. Zginęło w nim ogółem ponad 9,7 tys. ludzi, z czego ponad 2 tys. to ofiary cywilne. Wojna ma także swoje szeroko zakrojone konsekwencje społeczne, sięgające poza obszary objętej bezpośrednio działaniami zbrojnymi tzw. strefy ATO (Antyterrorystycznej Operacji). Jedną z nich to rodziny, których ojcowie polegli na wojnie. Konieczność pomocy, tym najczęściej bardzo młodym rodzinom, gdzie matki-wdowy to często dwudziestokilkuletnie kobiety, podkreśla Rusłan Telipskyi, który w Łucku... Czytaj dalej

Orędzie Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

2017-01-24
Jak co roku 24 stycznia papież ogłosił orędzie na kolejny, już 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jest ono zatytułowane: "«Nie lękaj się, bo jestem z tobą» (Iz 43,5). Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach". Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu jest jedynym na świecie świętem do którego wzywał Sobór Watykański II ("Inter mirifica", 1963). Obchodzony jest on w Polsce w III niedzielę września (w 2017 roku będzie to 17 IX). Natomiast  w wielu innych krajach jest on obchodzony w niedzielę przed Zesłaniem Ducha Świętego (w 2017 roku - 28 maja). Przeczytaj ORĘDZIE   Dowiedz się więcej o ŚWIATOWYCH DNIACH ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU Czytaj dalej

Przewodniki „Jestem synem tej ziemi. Szlaki papieskie” źródłem inspiracji do edukacji regionalnej

2017-01-20
Życie i posługa duszpasterska św. Jana Pawła II niosą ze sobą niezwykłą ilość treści, które wciąż są aktualne dla współczesnego człowieka. Wiele z nich jest jeszcze nieznanych szerszemu gronu osób. Załączony artykuł naukowy omawia przewodniki turystyczne, które powstały dzięki wieloletniej pracy Fundacji Szlaki Papieskie i zostały opublikowane przez Edycję Świętego Pawła. Ukazują one miejsca odwiedzane przez Świętego w czasie wypraw turystycznych, posługi duszpasterskiej w archidiecezji krakowskiej oraz podróży apostolskich do Polski. Zawierają bezcenne wspomnienia świadków, unikalne fotografie, opisy szlaków, mapy, panoramy, wiersze, piosenki, rysunki itp. Szlaki papieskie wytyczono, oznakowano i opisano na prośbę samego św. Jana... Czytaj dalej

Charytatywny koncert kolęd we Lwowie

2017-01-15
W sobotę 14 stycznia 2017 r. we Lwowie odbył się charytatywny koncert polskich kolęd i pastorałek zespołu "Moja Rodzina". Muzycy z Polski grali na rzecz lwowskiej Fundacji "Dajmy Nadzieję", która prowadzi m.in. pierwsze na Ukrainie domowe hospicjum dla dzieci.  Zespół " Moja Rodzina " pochodzi z Glinojecka w diecezji płockiej. Grupę tworzą członkowie rodziny Wiśniewskich: mama Aldona, tato Artur, oraz dzieci: Antonina, Gabriel, Szymon, Mikołaj oraz Jeremiasz. Do Lwowa "Moja Rodzina" przyjechała na zaproszenie Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego. Koncert odbył się o godz. 15 w Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny we Lwowie. Organizatorem koncertu było Wydawnictwo Świętego Pawła, prowadzone we... Czytaj dalej

Niezwykły pakt z Panem Bogiem

2017-01-07
Co może zrobić człowiek, gdy straci wszystko? Błogosławiony Jakub Alberione daje odpowiedź: liczyć tylko na Pana Boga. W roku 1918 Włochy przeżywały radość z zakończenia I wojny światowej, a Europa zmieniała swoje oblicze. W tym czasie w instytutach męskich i żeńskich Rodziny Świętego Pawła, założonych 4 lata wcześniej przez ks. Alberionego, trwała seria dramatycznych wydarzeń. W odstępie zaledwie kilku miesięcy odeszły do Pana dwie młode osoby, na które bł. Jakub bardzo liczył: w lipcu 14-letni Maggiorino Vigolungo (obecnie kandydat na ołtarze), a w październiku 26-letnia Clelia Calliano. Wielu powracających z frontu kleryków nie wstępowało ponownie do seminarium diecezjalnego, ale do założonej przez ks. Alberionego szkoły... Czytaj dalej

Dzień skupienia w Lublinie

2017-01-07
„W apostolstwie czuć się zawsze obok Papieża, aby powtarzać to, czego on naucza, środkami, które dał nam Pan”. bł. Jakub Alberione      W dniu 6 stycznia 2017 roku pauliści ze wspólnoty lubelskiej przeżywali swój comiesięczny dzień skupienia. Był on poświęcony rozważaniu encykliki papieża Franciszka pt.: „Laudato si’. W trosce o wspólny dom”. Tytuł tego dokumentu stanowią pierwsze dwa słowa hymnu św. Franciszka z Asyżu: „Laudato si’, mi’ Signore”, czyli „Pochwalony bądź, Panie mój”. Pieśń ta wychwala Boga za wszystkie Jego stworzenia.  Po całodziennej, indywidualnej lekturze dokumentu, bracia dzielili się wspólnie swoimi przemyśleniami na temat tekstu. Zwrócili uwagę na szereg istotnych zagadnień, które omawiał... Czytaj dalej

50. rocznica śmierci pierwszego polskiego paulisty

2017-01-02
2 stycznia 2017 roku przypada 50. rocznica śmierci ks. Alojzego Łabędzia - pierwszego polskiego paulisty. Ksiądz Józef Alojzy Maria Łabędź urodził się 13 stycznia 1924 r. w Łękawicy koło Tarnowa. 26 sierpnia 1937 r., w wieku trzynastu lat, wstąpił do Towarzystwa Świętego Pawła w Częstochowie. Ksiądz Tarcisio Ravina, jego mistrz i kierownik duchowy, w liście do ks. Jakuba Alberionego, Założyciela Towarzystwa Świętego Pawła, tak pisał o nim: „Jest moim zastępcą, prawą ręką! Myślę z radością, że może będziemy mieli drugiego świętego Stanisława Kostkę. Jest dobry i piękny… to go czyni podwójnie dobrym.” Po uwięzieniu i deportacji ks. Raviny do Włoch w 1948 r., 24-letni Józef Łabędź pozostał sam. Zdał wówczas praktyczny egzamin... Czytaj dalej

Niedziela biblijna

2016-12-23
„Jak bardzo jesteście mocni, gdy cytujecie jedno zdanie Ewangelii! Słowo Boże jest najwyższym autorytetem. Kto może przeciwstawić się Bogu? Czyta się w psalmie: Dzięki Twojemu słowu stałem się mądrzejszy i potężniejszy od Twoich nieprzyjaciół! Mądrzejszy od starców, którzy posiadają wiedzę i mają doświadczenie " (por. Ps 119,98-100). Te słowa w zeszłym stuleciu wypowiedział bł. Jakub Alberione założyciel Rodziny Świętego Pawła. On też swoim duchowym synom i córkom pozostawił zadanie rozpowszechniania słowa Bożego z odpowiednim komentarzem duszpasterskim. Tak więc w niedzielę, 18 grudnia 2016 roku pauliści ze wspólnoty w Lublinie zorganizowali niedzielę biblijną w parafii św. Floriana w Krężnicy Jarej. Podczas każdej Mszy św. ks.... Czytaj dalej

O Całunie z pasją

2016-12-19
W dniu 16 grudnia 2016 roku kustosz kopii Całunu Turyńskiego ks. Zbigniew Dudek, paulista spotkał się z uczniami Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku koło Lublina. Podczas dwóch godzin lekcyjnych zakonnik z Towarzystwa Świętego Pawła z wielką pasją starał się przekazać jak najwięcej informacji na temat tej niezwykle cennej chrześcijańskiej relikwii. Prezentując kopię Całunu wykonaną w skali 1:1 ks. Zbigniew objaśniał wyniki badań naukowych, które odsłaniają tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Było to już drugie spotkanie z Całunem uczniów tego gimnazjum. Podobnie jak pierwsze w 2013 roku, tak i to cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży. (asz) Czytaj dalej

Czy aż 7 razy? REKOLEKCJE

2016-11-29
CZY AŻ 7 RAZY? Przebaczenie siłą uzdrowienia   ZAPRASZAMY NA REKOLKECJE MŁODZIEŻOWE    Zostałeś kiedyś skrzywdzony? Nie potrafisz wybaczyć sobie i innym? Nie możesz zapomnieć o cierpieniu?   Grupa Tymoteusz zaprasza Cię na rekolekcje adwentowe. Znajdź czas by opowiedzieć Bogu o wszystkim.   Nie organizujemy sesji terapeutycznej ale zapraszamy Cię na spotkanie z Jezusem.   W programie przewidujemy: ·         Eucharystię i Adorację. ·         Konferencje i pracę w grupach. ·         Możliwość spowiedzi i przedłużonej osobistej modlitwy. ·         Poznanie nowych osób.   ul. Laury 1, LUBLIN zaczynamy 9 grudnia o 18:00 kończymy 11 grudnia ok. 18 zapisy i inne szczegóły u... Czytaj dalej