Aktualności

Strona główna Aktualności

XIII Zgromadzenie Regionalne Regionu Polska-Ukraina Towarzystwa Świętego Pawła cz.2

2018-09-21
„Jedność wszystkich członków dokonuje się przede wszystkim przez pokorne otwarcie się na Słowo Boże, przez sprawowanie Eucharystii i uczestniczenie we wspólnym apostolstwie” (Konstytucje TŚP 19) Drugi dzień Zgromadzenia Regionalnego rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią, której przewodniczył metropolita częstochowski abp. Wacław Depo. W wygłoszonej homilii Arcybiskup przypomniał, jak ważne w życiu wspólnotowym jest codzienne budowanie jedności pomiędzy członkami zgromadzenia oraz między zgromadzeniem a współczesnym człowiekiem. Kończąc homilię zachęcił nas słowami: „Włóżmy na nowo nasze ręce w dłonie Chrystusa i nie bójmy się ciemności. To jest pewniejsze niż wszelkie światło i znajomość drogi”. Drugi dzień... Czytaj dalej

XIII Zgromadzenie Regionalne Regionu Polsko-Ukraińskiego Towarzystwa Świętego Pawła cz.1

2018-09-20
W dniach 20-24 września 2018 r. odbywa się w Częstochowie XIII Zgromadzenie Regionalne, zwołane przez nowego przełożonego regionalnego ks. Wojciecha Turka SSP. W zgromadzeniu Regionalnym biorą udział wszyscy członkowie Zgromadzenia z Polski i Ukrainy. Rozpoczęcie XIII Zgromadzenia Regionalnego zostało poprzedzone warsztatami pt. „Ewangelizacja cyfrowego tubylca”, które poprowadziła Pani Iwona Plater. W imieniu Ojca Generała ks. Valdira de Castro SSP, w Zgromadzeniu Regionalnym uczestniczy radny generalny ks. Celso Godilano SSP, który w sesji wprowadzającej przedstawił i pogłębił treść listu przełożonego generalnego, skierowanego do wszystkich zakonników. W czasie obrad Zgromadzenia Regionalnego zostaną wypracowane linie... Czytaj dalej

Dzień skupienia dla małżeństw

2018-09-18
Zapraszamy na dzień skupienia Instytutu Świętej Rodziny organizowany w Lublinie, w domu paulistów na ul. Laury 1, w dniach 13-14 października, a poświęcony sakramentowi spowiedzi oraz refleksji nad papieską adhortacją apostolską Amoris laetitia (przeanalizujemy II rozdział).   Zapraszamy nie tylko małżonków, ale również narzeczonych czy osoby pozostające w związku przednarzeczeńskim, aby w gronie małżeństw poświęcić się refleksji, dialogowi, modlitwie. W czasie spotkania zapewniona jest opieka nad dziećmi.   Wszelkie szczegóły i pytania prosimy kierować do: ks. Tomasza Wasilewskiego SSP delegata Instytutu Świętej Rodziny twasilewski@paulus.pl PROGRAM SOBOTA - 13 X 2018 13:00... Czytaj dalej

Odnowienie ślubów zakonnych

2018-09-16
W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 2018 r., pięciu juniorystów Towarzystwa Świętego Pawła odnowiło na kolejny rok swoje śluby zakonne. Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo i wierność papieżowi w tym co dotyczy apostolstwa przyrzekli dwaj bracia z Polski i trzech braci z RD Konga. Obrzęd odnowienia profesji zakonnej odbył się podczas Mszy Świętej celebrowanej w kaplicy domu rekolekcyjnego Casa Divin Maestro w Ariccia we Włoszech. Eucharystii przewodniczył ks. Josè Salud Paredes, radny generalny Towarzystwa Świętego Pawła, który jednocześnie przyjął ślubowanie braci. Junioryści z Polski: br. Paweł Małek i kl. Paweł Leonik przebywają obecnie na kursie formacyjnym we Włoszech. Świadkiem ich ślubowania, a zarazem... Czytaj dalej

Inauguracja kursu dla międzynarodowej grupy juniorystów

2018-09-16
W sobotę pierwszego września w Bazylice Królowej Apostołów w Rzymie, miała miejsce uroczysta inauguracja kursu o dla międzynarodowej grupy juniorystów Towarzystwa Świętego Pawła. To już trzeci z kolei tego typu cykl formacyjny przygotowujący do złożenia profesji wieczystej. Miejsce inauguracji kursu zostało wybrane nie przypadkowo. W kaplicy, gdzie znajdują się doczesne szczątki bł. ks. Jakuba Alberionego, sprawowana była Mszy Świętej, której przewodniczył generał Towarzystwa Świętego Pawła, ks. Valdir Josè de Castro. Nawiązując do treści czytań biblijnych z tego dnia ojciec Generał zauważył potrzebę pielęgnowania otrzymanego od Założyciela dziedzictwa i przekazania go przyszłym pokoleniom. Zachęcał do odwagi na drodze pomnażania... Czytaj dalej

52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

2018-09-16
Dzisiaj, 16 września 2018, w Kościele polskim obchodzimy 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Z tej okazji papież Franciszek skierował orędzie zatytułowane "„Prawda was wyzwoli” (J 8, 32). Fake news a dziennikarstwo pokoju". W orędziu tym Ojciec Święty przybliża nam pojęcie Fake newsa jako "dezinformacji rozpowszechnianej w internecie lub w mediach tradycyjnych. Wyrażenie to odnosi się zatem do bezpodstawnej informacji, opartej na nieistniejących lub zniekształconych danych i zmierzającej do oszukania, a nawet manipulowania czytelnikiem... Dramat dezinformacji polega na dyskredytowaniu drugiego, przedstawianiu go jako wroga, aż po demonizację, która może podżegać do konfliktów. Informacje fałszywe ujawniają w ten... Czytaj dalej

Zaproszenie dla narzeczonych, małżeństw i rodzin

2018-08-22
Zapraszamy na dni skupienia Instytutu Świętej Rodziny organizowane w Lublinie a poświęcone modlitwie oraz refleksji nad papieską adhortacją apostolską Amoris laetitia . Pierwszy taki dzień skupienia odbędzie się w dniach 1-2 września 2018 r. w domu paulistów przy ul. Laury 1. Tym razem tematem wspólnej refleksji będzie medytacja słowa Bożego (Czy w życiu codziennym jest możliwy stały kontakt ze słowem Bożym zapisanym na kartach Pisma Świętego?) oraz pierwszy rozdział adhortacji Amoris laetitia – W świetle słowa (spojrzymy na swoją rodzinę w świetle słowa). Dzień skupienia to dobry czas na odrobinę refleksji, spokojną modlitwę, spotkanie z innymi małżeństwami i rodzinami. Zapraszamy nie tylko małżonków, ale również... Czytaj dalej

Pielgrzymka 2018

2018-08-17
W dniach 3-14 sierpnia 2018 r. wyruszyła już po raz 40. piesza pielgrzymka z Lublina na Jasną Górę, a w niej po raz 20. grupa ósma, pod patronatem bł. Tymoteusza Giaccardo, prowadzona przez paulistów. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa Owocem Ducha jest miłość. Nowością w grupie Ósmej było słuchanie Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian, opatrzone komentarzem, co wraz ze stałymi praktykami codziennej medytacji Ewangelii, śpiewania Godzinek, modlitwy Różańcowej i Koronki do Bożego Miłosierdzia stanowiło fundament wspólnego pielgrzymowania. Ks. Tomasz Wasilewski, przewodnik grupy Ósmej, poprowadził też cykl katechez o małżeństwie wyjaśniając jakie jest specyficznie chrześcijańskie rozumienie małżeństwa.... Czytaj dalej

Radiowa misja paulistów we Lwowie

2018-08-13
Katolicki Program Radiowy we Lwowie to jedyny program o charakterze religijnym emitowany we Lwowie w języku polskim. Można go usłyszeć w każdą niedzielę od godz. 19.00 do 21.00 (czasu ukraińskiego) na paśmie 106,7 FM we Lwowie i okolicy. Kierują nim od kilku lat pauliści.   Katolicki Program Radiowy we Lwowie powstał już w roku 1991, tuż po upadku Związku Radzieckiego i uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Program trwa dwie godziny i jest emitowany w prywatnym Radiu Niezależność (106,7 FM). Redagują go świeccy wolontariusze, przy współudziale dwóch paulistów: ks. Mariusza Krawca i ks. Cypriana Kostrzewy.   Oto co o programie opowiada w Informatorze dla Aktywnych ks. Mariusz Krawiec, jego dyrektor:... Czytaj dalej

Setna Rocznica śmierci Czcigodnego Maggiorina Vigolungi

2018-08-01
27 lipca 2018 roku Rodzina Świętego Pawła wspominała setną rocznicę śmierci Czcigodnego Sługi Bożego, Maggiorina Vigolungi. Życie tego postulanta paulisty, chociaż trwało tylko 14 lat, naznaczone było wielką gorliwością o apostolstwo za pośrednictwem mediów. Młody Maggiorino wyróżniał się przede wszystkim wytrwałością w pracy nad sobą, kształtując swój żywy temperament, aby w przyszłości zostać świętym. Więcej o życiu Maggiorina Vigolungi ( link ) Dla uczczenia tej ważnej postaci, jaką Bóg powołał do życia zakonnego w zgromadzeniu założonym przez bł. ks. Jakuba Alberionego, w piątek 27 lipca Rodzina Świętego Pawła w Rzymie zebrała się, by celebrować Eucharystię w Sanktuarium Maryi Królowej Apostołów. Uroczystej Mszy Świętej... Czytaj dalej

Ponowne zaproszenie na pielgrzymkę

2018-07-30
Co ma wspólnego pielgrzymowanie z mieszkaniem przed ślubem... na pozór nic, albo niewiele. W praktyce może się jednak okazać, że bardzo dużo.  Obejrzyj filmik zapraszający do udziału w 40. Pieszej Pielgrzymce z Lublina na Jasną Górę i przerzyj niesamowitą, Bożą przygodę, z paulistami. Naszą grupę charakteryzuje młodzieńczy entuzjazm, który najpełniej wyraża przysłowie: być do tańca i do różańca. Każdy kto chce przeżyć przygodę budowania wspólnoty jest mile widziany w naszej grupie, na nikogo się nie zamykamy. Budowanie wspólnoty polega na rezygnacji z własnego egoizmu, na opuszczaniu własnej strefy komfortu by doświadczyć czegoś nowego! Przez 12 dni pielgrzymiego trudu stajemy się jedną wielką rodziną. W czasie... Czytaj dalej

Obudź do wiary, Mamo! - pielgrzymka na Ukrainie

2018-07-17
„Modlitwa jest duszą apostolstwa, a apostolstwo, które nie ma duszy, jest martwe i nie wnosi nic w życie tego, kto je pełni, ani nie będzie mogło przekazywać życia. To Bóg posyła was do apostolstwa i Bóg daje wam łaski”. bł. Jakub Alberione     W dniu 10 lipca 2018 roku z Kamionki Buskiej i Śniatyna wyruszyły piesze pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach ( www.bilsziwci.org/pl ). Dzień później pątniczą drogę rozpoczęły grupy z Lwowa i Tarnopola. Pielgrzymi dotarli na miejsce 14 lipca. Dzień później, w niedzielę celebrowano główne uroczystości ku czci Matki Bożej Bołszowskiej z udziałem arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego.  Wśród pielgrzymów wędrujących z Kamionki Buskiej był... Czytaj dalej

Ksiądz Bogusław Zeman dyrektorem Centrum Duchowości Rodziny Świętego Pawła

2018-07-07
Przełożony generalny Towarzystwa Świętego Pawła, ks.  Valdir José De Castro, za zgodą swojej rady obradującej w Rzymie w dniach 2-4 lipca 2018, nominował ks. Bogusława Zemana na Dyrektora Centrum Duchowości Rodziny Świętego Pawła na lata 2018-2021. Centrum Duchowości, które ma swoją siedzibę w Rzymie, jest organizmem, z pomocą którego Przełożony generalny realizuje swoje zadanie animacji duchowej Zgromadzenia i promotora jedności Rodziny Świętego Pawła. Zadaniem Centrum są działania mające na celu pogłębianie wiedzy o spuściźnie charyzmatycznej pozostawionej przez bł. Jakuba Alberionego, właściwe jej rozumienie i wykorzystywanie jako źródła inspiracji działalności apostolskiej oraz popularyzowanie wśród członków... Czytaj dalej

Zaproszenie na pielgrzymkę

2018-07-06
Drodzy członkowie oraz sympatycy Rodziny Świętego Pawła w Polsce oraz wszyscy ludzie dobrej woli. Od ponad 20 lat z Lublina na Jasną Górę pielgrzymuje unikatowa grupa, prowadzona przez paulistów – jedyna taka w Polsce. Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach w drodze. Jest to niesamowita okazja do pogłębienia swego życia religijnego, nabrania pozytywnego dystansu do codziennych obowiązków oraz zasmakowania wspólnoty życia i modlitwy. Szczególnie warto podkreślić, że jest to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z paulistami, charyzmatem bł. Jakuba Alberionego oraz rozeznania powołania. Serdecznie zapraszamy!!!   Zapisy w dniach 28-31 lipca 2018 r. w godzinach 10-13 i 14-18. Dla osób z Lublina i okolic – zapisy w... Czytaj dalej

Ksiądz Wojciech Turek nowym przełożonym paulistów

2018-07-03
3 lipca 2018 r. Przełożony Generalny Towarzystwa Świętego Pawła ks. Valdir José de Castro mianował  ks. Wojciecha Turka nowym przełożonym Regionu Polska-Ukraina na lata 2018-2021. Ksiądz Wojciech zastąpi na tym stanowisku ks. Bogusława Zemana. Ksiądz Wojciech Turek (ur. 1972) pochodzi z Jarosławia w diecezji przemyskiej. Wstąpił do Towarzystwa Świętego Pawła w 1991 r. Profesję wieczystą złożył w 1999 r., a święcenia prezbiteratu przyjął 30 czerwca 2000 r. w Warszawie z rąk bp. Mieczysława Cisły, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej. W zgromadzeniu pełnił różne funkcje i posługi: przełożonego wspólnoty w Warszawie, delegata dla Instytutu Świętej Rodziny, wikariusza regionalnego w latach 2006-2009. Ksiądz Wojciech... Czytaj dalej