Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA II TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 7, 1-3. 15-17)

Melchizedek typem biblijnym Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia: Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa. Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego łupu. Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest króla pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku swych dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.
Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka jest ustanowiony inny kapłan, który stał się takim nie według cielesnego przepisu Prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: «Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 110, 1-2. 3-4)

Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Rzekł Pan do Pana mego: «Siądź po mojej prawicy, *
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich».
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: *
«Panuj wśród swych nieprzyjaciół!

Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu
w blasku świętości, *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę».
Pan przysiągł i tego nie odwoła: *
«Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka».

Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 4, 23 )

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 3, 1-6)

Uzdrowienie w dzień szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!». A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić?». Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!». Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Prawo dla prawa

Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo podobna do tej, którą słyszeliśmy i czytaliśmy wczoraj. I znowu może rodzić się w nas mnóstwo pytań. Skoro ten człowiek tyle lat żył z bezwładną ręką, to czy jeden dzień dłużej zrobiłby mu wielką różnicę? Czy nie mógł powiedzieć do Jezusa: „Mistrzu, dziś jest szabat, przyjdę do Ciebie jutro”? Czy Jezus nie mógł uzdrowić go później, aby łamaniem szabatu nie gorszyć faryzeuszów? Gniew i smutek – to uczucia, jakie towarzyszyły Jezusowi, gdy patrzył na niewrażliwe serca tych, którzy mieli być wzorem do naśladowania. Taki wzór to żaden wzór. Gdy przestrzeganie prawa staje się usprawiedliwieniem braku miłości do człowieka chorego, głodnego, bezdomnego, potrzebującego naszej uwagi, takie posłuszeństwo jest karykaturą posłuszeństwa. Musimy być czujni, aby swojego egoizmu, lenistwa, chytrości nie usprawiedliwiać przestrzeganiem przykazań.

Panie Jezu, jak dobrze, że dałeś nam przykazanie miłości Boga i bliźniego. Nie chcę zadowalać się skrupulatnym przestrzeganiem prawa dla samego prawa, ale chcę być wrażliwy na potrzebujących mojej pomocy. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła