Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK III TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 9, 15. 24-28)

Ofiara Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia: Chrystus jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.
Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie.
A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98, 1.2-3ab. 3cd-4. 5-6)

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu, *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 2 Tm 1, 10b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 3, 22-30)

Chrystus przeciw Szatanowi

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».
Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Nie lekceważmy grzechów lekkich

Czym kierowali się nauczyciele Pisma oskarżający Jezusa o współpracę z Belzebubem? Co było źródłem tak wielkiego grzechu – grzechu wiecznego? Był nim z pozoru niewinny grzech – zazdrość. Wydaje się nam, że uczucie to dotyczy urody, rzeczy materialnych, pieniędzy. Można jednak zazdrościć dóbr duchowych, co gorsza: można również zazdrościć tego, że ktoś ma dobre serce i jest miłosierny. Jezus, który swoją dobrocią przyciągał tłumy, stale stawał w ogniu krytyki przywódców religijnych, którzy zazdrościli mu właśnie tłumów słuchaczy, mądrości Bożej, z jaką nauczał, i oczywiście daru czynienia cudów. Rodzi się pytanie: Czy nie mogli robić tego samego, co On? Oczywiście, że tak. Mogli wspólnie zrobić tyle dobra, ale nie mieli pokory, aby zostać Jego uczniami. Grzech zazdrości innym rzeczy dobrych nie może być bagatelizowany. Tego uczy nas dzisiejszy fragment Ewangelii.

Panie Jezu, wyrwij mnie z błędnego przekonania, że moje grzechy nie są takie straszne. One mogą wywołać lawinę grzechów, która sieje zniszczenie. Nie chcę, by pycha i zazdrość przesłoniły mi Ciebie. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła