Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK III TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 10, 32-39)

Wiara podtrzymuje wytrwałość

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia: Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedy to po oświeceniu wytrzymaliście wielkie zmaganie, to jest udręki, już to wystawieni publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się towarzyszami tych, którzy to przeżywali. Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały.
Nie wyzbywajcie się więc waszej ufności, która znajduje wielką odpłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili spełnienia obietnicy «Jeszcze bowiem krótka, bardzo krótka chwila, i przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się. A mój sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie, jeśli się cofnie, nie znajdzie dusza moja w nim upodobania».
My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają duszę.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 37, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40)

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, *
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
Raduj się w Panu, *
a On spełni pragnienia twego serca.

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Powierz Panu swą drogę, *
zaufaj Mu, a On sam będzie działał.
On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, *
a prawość twoja jak blask południa.

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Pan umacnia kroki człowieka, *
na drodze, która jest miła dla niego.
A choćby upadł, nie będzie leżał, *
bo jego rękę Pan podtrzyma.

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana, *
On ich ucieczką w czasie utrapienia.
Pan ich wspomaga i wyzwala,
wybawia od występnych i zachowuje, *
On bowiem jest ich ucieczką.

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mt 11, 25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 4, 26-34)

Rozwój królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Nie lekceważmy tego, co małe

Ziarnko gorczycy. Tak małe, a tak wiele możemy się na jego przykładzie nauczyć. Spróbujmy w tej przypowieści dostrzec własne życie. Spójrzmy na ziarnko jak na symbol tego wszystkiego, co w naszym życiu małe, niepozorne, często niezauważalne. A teraz w miejsce gorczycy postawmy miłość. Czy nie jest tak, że nasze życie składa się z małych gestów miłości, pamięci, troski, wierności? Jeden szczery uśmiech, jedno miłe słowo, drobny gest, potrafią sprawić, że dzień nabiera innego koloru. W małżeństwie po hucznym weselu i emocjach związanych ze ślubem przychodzi często szara codzienność, która jedynie dzięki drobnym gestom czułości i troski pozostaje świeża młodzieńczą miłością. Tak jest w każdej dziedzinie życia, również w życiu duchowym. Nieustannie doświadczamy miłości Bożej w rzeczach małych, jak spotkanie z małą białą Hostią. Tak działa Bóg. Chce, abyśmy byli wrażliwi na to, co małe, byśmy doceniali najmniejszy przejaw Jego miłości i abyśmy starali się tę miłość pomnożyć.

Jezu, Ty mnie uczysz dostrzegać i doceniać to, co małe, bo z małego ziarenka dzięki Twej pomocy może wyrosnąć wielkie drzewo przynoszące dobre owoce. Uczyń mnie swym najlepszym uczniem. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła