Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (1 Tm 3, 1-13)

Cechy wymagane od biskupów i diakonów

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Nauka to godna wiary: jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pragnie dobrego zadania. Biskup więc powinien być bez zarzutu, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze zarządzający własnym domem, z całą godnością trzymający swoje dzieci w uległości. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? Nie może to być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę, nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, ażeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie.
Diakonami tak samo powinni być ludzie godni, nieobłudni w mowie, nienadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, lecz utrzymujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. I oni niech będą najpierw poddawani próbie, i dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu. Kobiety również – godne, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności diakońskie, zdobywają sobie zaszczytny stopień i wielką pewność w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 101 (100), 1b-2b. 2c-3b. 5-6)

Refren: Zawsze uczciwie będę postępował.

Będę śpiewał o sprawiedliwości i łasce, *
Tobie chcę śpiewać, o Panie.
Będę szedł drogą nieskalaną, *
kiedyż Ty do mnie przyjdziesz?

Refren: Zawsze uczciwie będę postępował.

Będę chodził z sercem niewinnym *
wewnątrz swojego domu.
Nie będę zwracał oczu *
ku sprawie niegodziwej.

Refren: Zawsze uczciwie będę postępował.

Zniszczę każdego, kto skrycie uwłacza bliźniemu, *
pysznych oczu i serca nadętego nie zniosę.
Oczy swe zwracam na wiernych tej ziemi,
aby ze mną zamieszkać mogli. *
Ten, który kroczy drogą nieskalaną, będzie mi usługiwał.

Refren: Zawsze uczciwie będę postępował.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Łk 7, 16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 7, 11-17)

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.
Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz». Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, przystanęli – i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!» A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.
Wszystkich zaś ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Odzyskać mowę, nawiązać relacje

Śmierć odbiera mowę. Zmarły niczego nie może już przekazać. Zaraz po wskrzeszeniu przez Chrystusa młodzieniec zaczyna mówić. Ewangelista nie zanotował jego wypowiedzi, ale można się domyślać, że padły słowa wdzięczności i miłości. Niech nas Bóg zachowa od cichych dni, które często też pełne są milczącej przemocy. Jeśli milknąć, to tylko po to, żeby dojrzalej mówić. Każde odzyskanie pokoju powinno być podsumowane oddaniem chwały Bogu, tak jak to uczynili świadkowie cudu w Nain. Przywracając harmonię, czcimy tajemnicę Trójcy Świętej. Bóg chce być na nowo zaproszony przez modlitwę do naszych rodzin, nawet po kłótni. Jezus wzruszył się sytuacją matki. Uczynił to w obecności uczniów, aby wychować ich do współczucia. Nie minęli kobiety obojętnie. Najlepszą drogą do podjęcia albo zaniechania jakiegoś działania jest refleksja, jak my chcielibyśmy zostać potraktowani. Mistrz z Nazaretu, dotykając pogrzebowych noszy, wziął dramat śmierci na siebie. Może i nas Pan zachęca, byśmy dotknęli jakiejś niewygodnej dla nas sprawy i współczując drugiemu człowiekowi, pokrzepili go.

Panie Jezu, daj mi odwagę dzielenia się miłością z tymi, którzy mieszkają ze mną pod jednym dachem. Zanim moje usta zamilkną na wieki, otwórz je, by niosły pocieszenie bliźniemu i uwielbienie Ciebie. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła