Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA XXV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Za 2, 5-9. 14-15a)

Odbudowana Jerozolima będzie miastem Boga

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

Podniosłem oczy i patrzyłem. I oto zobaczyłem człowieka ze sznurem mierniczym w ręku. «Dokąd idziesz?» – zapytałem. A on rzekł: «Chcę przemierzyć Jerozolimę, aby poznać jej szerokość i długość».
I wystąpił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny anioł, któremu on nakazał: «Śpiesz się i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierząt w niej będzie. Ja będę dokoła niej murem ognistym – mówi Pan – a chwała moja zamieszka pośród niej».
«Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie» – mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Jr 31, 10. 11-12b. 13)

Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.

Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, *
głoście je na wyspach odległych i mówcie:
«Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi *
i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem».

Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.

Pan bowiem uwolni Jakuba, *
wybawi go z ręki silniejszego od niego.
Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu *
i rozradują się błogosławieństwem Pana.

Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.

Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu *
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami.
Zamienię bowiem ich smutek w radość, *
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.

Refren: Pan nas obroni, tak jak pasterz owce.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 2 Tm 1, 10b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 9, 43b-45)

Druga zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Na Jezusowej drodze

Uczniowie otrzymują sprzeczne dane. Z jednej strony widzą majestat Boży, gdy Jezusowi poddają się żywioły, demony i choroby. Z drugiej – patrzą na Jezusa przepędzanego i niezrozumianego, który na dodatek zapowiada swoje cierpienie. Towarzysze Jezusa boją się Go spytać, jaki to wszystko ma sens. Ten lęk jest zapewne spowodowany tym, że Mistrz zażąda, by podzielili Jego los. Życie ucznia Jezusa wtedy jest zdrowe i owocne, gdy można w nim zauważyć drogę, którą przeszedł sam Jezus. Wszystkie Jezusowe elementy muszą się w nim znaleźć i połączyć. Umysły towarzyszy Jezusa były zakryte. Nie potrafili sobie tego wszystkiego poukładać. Wyłącznie miłość tłumaczy działanie Boga. Niejednokrotnie nie rozumiejąc Bożego działania, przypisujemy Bogu ludzkie, nieczyste motywacje. Tymczasem przez ten fragment Ewangelii jesteśmy zaproszeni, by różne wydarzenia w naszym życiu oceniać przez pryzmat miłości.

Panie Jezu, Ty nie szczędziłeś siebie. Kiedy spoglądam na kielich Twojej Krwi, która jest za nas i za wielu wylana na odpuszczenie grzechów, to chcę Cię za to uwielbić z wdzięcznością. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła