Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA XXII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Kol 1, 21-23)

Bóg pojednał nas z sobą przez śmierć Chrystusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Was, którzy byliście niegdyś obcymi wobec Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał Bóg w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was przed sobą jako świętych i nieskalanych, i bez zarzutu, bylebyście tylko trwali w wierze – ugruntowani i stateczni – a nie chwiejący się w nadziei nieodłącznej od Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem – jej sługą stałem się ja, Paweł.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 54 (53), 3-4. 6 i 8)

Refren: Bóg podtrzymuje całe moje życie.

Wybaw mnie, Boże, w imię Twoje, *
mocą swoją broń mojej sprawy.
Boże, słuchaj mojej modlitwy, *
nakłoń ucha na słowo ust moich.

Refren: Bóg podtrzymuje całe moje życie.

Oto mi Bóg dopomaga, *
Pan podtrzymuje me życie.
Będę Ci chętnie składać ofiarę *
i sławić Twe imię, bo jest dobre.

Refren: Bóg podtrzymuje całe moje życie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14, 6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 6, 1-5)

Chrystus jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W pewien szabat Jezus przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i jedli, wykruszając ziarna rękami.
Niektórzy zaś z faryzeuszów mówili: «Czemu czynicie to, czego nie wolno w szabat?»
Wtedy Jezus, odpowiadając im, rzekł: «Nawet tego nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać».
I dodał: «Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Nie samą pracą żyje człowiek

Szabat ofiarowany nam przez Boga to nie jest zwykła przerwa pośród miliona obowiązków, ale czas spotkania z Panem i ludźmi. Księga Rodzaju tłumaczy nam, że Bóg pobłogosławił siódmy dzień i chciał się ucieszyć swoimi stworzeniami. Praca jest ważnym obowiązkiem i sposobem rozwoju człowieka, jednak spełnieniem naszego życia ma być nagroda, dziękczynienie, odpoczynek i wesele w niebie. Istnieją więc wartości większe od pracy, w tym kontakt z Bogiem i rodziną. W naszym życiu czasem następuje przestawienie priorytetów. Przeżywanie niedzieli z Bogiem i ludźmi nie jest dla wielu na pierwszym miejscu. Na kartach Pisma Świętego tylko dwie nikczemne postaci żądają od ludu Bożego nieustannej pracy i znoju: faraon z Egiptu i bestia z Apokalipsy. Jezus tymczasem jest Panem szabatu. Jak więc można uczcić Boga? Dając wytchnienie człowiekowi. Zachowanie proporcji pracy i szabatu pozwala nam ocalić piękno duszy.

Panie Jezu, Ty nie chcesz mnie więzić martwymi przepisami, ale pragniesz dla mnie radości. Pozwól mi tak przeżywać wiarę, żeby serce świętowało Twoją bliskość. Niech każda niedziela stanie się dla mnie czasem spędzonym z Tobą. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła