Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XXIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (1 Tm 3, 14-16)

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Chrystus, wielka tajemnica pobożności

Najdroższy:
Piszę ci to wszystko, spodziewając się przybyć do ciebie możliwie szybko. Gdybym zaś się opóźniał, piszę, byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.
A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 111 (110), 1b-2. 3-4. 5-6)

Refren: Wielkie są dzieła, które Pan uczynił.
Albo: Alleluja.

Z całego serca będę chwalił Pana *
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana, *
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

Refren: Wielkie są dzieła, które Pan uczynił.

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, *
a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *
Pan jest miłosierny i łaskawy.

Refren: Wielkie są dzieła, które Pan uczynił.

Dał pokarm bogobojnym, *
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, *
oddając im posiadłości pogan.

Refren: Wielkie są dzieła, które Pan uczynił.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 6, 63c. 68c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Łk 7, 31-35)

Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do tłumów:
«Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”.
Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Malkontenci, doradcy i pasjonaci

Świadectwem mądrości jest nie tylko ostrożne przyglądanie się toczącym się wydarzeniom, ale przede wszystkim opowiedzenie się za dobrem. Wielu skorzystało, idąc za Janem Chrzcicielem. Podjęli drogę pokuty. W martwym punkcie utknęli ci, którzy zatrzymali się na grymaszeniu, krytykowaniu i szukaniu dziury w całym. Kto chce, szuka sposobów, kto nie chce, szuka powodów. Jan i Jezus działali różnymi metodami, ale realizowali tę samą misję. W każdej sytuacji można odkryć zaproszenie Boże do pójścia naprzód. I w weselu, i w żałobie. Czasem obrazowo można scharakteryzować ludzi jako trzy grupy: tych, którzy krytykują (największa grupa), tych, którzy doradzają (mniejsza grupa), tych, którzy podejmują wyzwanie i pomagają (najmniejsza grupa). W której grupie ja jestem?

Boże, nie pozwól mi przysnąć, bym stracił dobro, które dla mnie przygotowałeś. Chcę odpowiedzieć otwartym sercem na Twoje natchnienia. Amen

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła