Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA, MĘCZENNIKA (czytania z dnia)

SOBOTA VIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Jud 17. 20b-25)

Bóg może ustrzec od upadku

Czytanie z Listu Świętego Judy Apostoła

Umiłowani: Przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez apostołów Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. Dla jednych miejcie litość – dla tych, którzy mają wątpliwości: ratujcie ich, wyrywając z ognia; dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało.
Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić wobec swej chwały bez zarzutu, w radości, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6)

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Kol 3, 16a. 17c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Chrystusa niech w was mieszka w całym swym bogactwie;
dziękujcie Bogu Ojcu przez Chrystusa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 11, 27-33)

Skąd pochodzi władza Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?»
Jezus im odpowiedział: «Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi».
Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „Z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” Powiemy: „Od ludzi”». Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy».
Jezus im rzekł: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Dostrzegać we wszystkim działanie Boga

Aby zrozumieć pytanie nauczycieli Pisma i starszych skierowane do Jezusa, trzeba je rozważyć w kontekście wydarzenia, które wcześniej miało miejsce w świątyni, czyli wypędzenia przekupniów. Ten gest wzbudził u duchowych przywódców Izraela niepokój. Jak pisze ewangelista Marek, czują przed Nim lęk, ale lud jest zachwycony Jego nauką. Wobec takiego naruszenia praktyki, jaka miała miejsce w świątyni (handel), za którą stał autorytet kapłanów i starszych, domagają się od Jezusa wyjaśnień. Pyta o źródło, a więc o naturę chrztu Janowego. Istotę tego pytania można wyrazić innymi słowami: Czy Bóg działa już teraz, w tych wydarzeniach, które dzieją się na waszych oczach, czy też nie? Jakie jest źródło, a więc natura tego, co rozpoczął Jan? Nauczyciele Pisma dobrze rozumują, ale uciekają się do wymijającej odpowiedzi, która ma być dla nich chwilowo użyteczna.

Panie Jezu, Mądrości Przedwieczna, Ty, który znasz ludzkie serca, daj mi jasność umysłu i siłę woli, abym umiał rozumieć znaki, jakie stawiasz w moim życiu, abym umiał dostrzegać działającą rękę Ojca. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła