Czytania

Strona główna Czytania

PONIEDZIAŁEK XIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Am 2, 6-10. 13-16)

Sąd nad Izraelem

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Tak mówi Pan: «Z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów; w proch ziemi wdeptują głowy biedaków, i ubogich kierują na bezdroża; ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny, aby znieważać święte imię moje. Na płaszczach zastawnych wylegują się przy każdym ołtarzu i wino wymuszone grzywną piją w domu swego Boga.
Ja to przed nimi zgładziłem Amorytów, którzy byli wysocy jak cedry, a mocni jak dęby. I zniszczyłem owoc ich z góry, a z dołu korzenie. I Ja to wyprowadziłem was z Egiptu, wiodłem przez pustynię przez lat czterdzieści, byście posiedli ziemię Amorytów.
Oto Ja zmiażdżę was tak, jak miażdży wóz napełniony snopami. Szybkobiegacz nie będzie miał gdzie uciec, mocarz nie okaże swej siły, a bohater nie ocali życia; łucznik się nie ostoi, szybkonogi nie umknie i jeździec na koniu nie ocali życia; nawet najmężniejszy z bohaterów będzie w tym dniu nagi uciekał» – mówi Pan.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 50 (49), 16b-17. 18-19. 20-21. 22-23)

Refren: Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.

«Czemu wymieniasz moje przykazania *
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności, *
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?

Refren: Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.

Ty, widząc złodzieja, razem z nim biegniesz *
i trzymasz z cudzołożnikami.
W złym celu otwierasz usta, *
a język twój knuje podstępy.

Refren: Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.

Zasiadłszy, przemawiasz przeciw bratu, *
znieważasz syna swej matki.
Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć?
Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? *
Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy.

Refren: Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.

Zrozumcie to, wy, co zapominacie o Bogu, *
abym was nie porwał, i nikt was nie ocali.
Kto składa dziękczynną ofiarę, ten cześć Mi oddaje, *
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie».

Refren: Zrozumcie prawdę, wy, niepomni Boga.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Ps 95 (94), 8a. 7d)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych,
lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 8, 18-22)

Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».
Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca».
Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!»

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Naśladowanie Chrystusa

Sequela Christi, czyli naśladowanie Chrystusa (dosłownie: ‘pójście za Nim’), to zasada życia chrześcijańskiego, istota bycia Jego uczniem. Nie chodzi tu wyłącznie o towarzyszenie Jezusowi, jak miało to miejsce w czasie Jego ziemskiej misji. Wiemy z Ewangelii, że wielu słuchaczy chodziło za Nim, ale ze złym nastawieniem: aby pochwycić Go na jakimś słowie, udowodnić brak spójności w nauczaniu albo nawet sprzeczność z Prawem. Pójść za Jezusem Chrystusem to przyjąć Jego ubogi styl życia, wyrażający zaufanie do Ojca: „Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy”. Pójść za Nim to patrzeć przed siebie i głosić królestwo Boże, które ma nadejść, a nie oglądać się na różne sprawy tego świata, nawet jeśli są konieczne. Z Jezusem łaska Boga wkroczyła w dzieje świata w sposób do tej pory niespotykany. Od teraz trzeba robić wszystko, aby przekazać słowo Dobrej Nowiny tym, którzy zechcą przyjąć je z wiarą, i w ten sposób otworzyć się na nowe życie. Uczeń Chrystusa niesie światło Jego Ewangelii, naśladując swojego Nauczyciela i Mistrza.

Panie Jezu, często tak trudno przychodzi mi pozostawienie swojej wygody, planów po to, aby dać z siebie coś więcej, próbując naśladowania Ciebie. Daj mi siłę, abym umiał iść za Tobą. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła