Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. MARII MAGDALENY - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (PnP 8, 6-7)

Jak śmierć potężna jest miłość

Czytanie z Pieśni nad Pieśniami

Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, uderzenie boskiego gromu.
Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, z pewnością nim pogardzą.

Oto słowo Boże.


Albo:
W kościołach, w których celebruje się uroczystość, poniższe czytanie bierze się jako drugie.


PIERWSZE CZYTANIE (2 Kor 5, 14-17)

Miłość Chrystusa przynagla nas

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9)

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.

Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera.

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 20, 11)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty
i świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 20, 1. 11-18)

Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Stała ona przed grobem, płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.
I rzekli do niej: «Niewiasto, czemu płaczesz?». Odpowiedziała im: «Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono».
Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus.
Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?».
Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go zabiorę».
Jezus rzekł do niej: «Mario!». A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Mój Nauczycielu!
Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”».
Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana» i co jej powiedział.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Pierwszy świadek zmartwychwstania

W święto św. Marii Magdaleny czytamy fragment Ewangelii o jej spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym. Maria Magdalena pierwsza przyszła do grobu zaraz po szabacie. Uprzedziła innych uczniów. To pokazuje, jaką miłością otaczała Nauczyciela, podkreśla także jej odwagę. Nieco dalej w tym rozdziale (J 20, 19) czytamy, że uczniowie – zebrani razem – zamknęli drzwi z obawy przed Żydami. Maria miała odwagę pójść do grobu, aby opłakiwać Jezusa. Jako pierwsza zobaczyła otwarty grób, spotkała zmartwychwstałego Pana i stała się świadkiem tego spotkania wobec innych uczniów. Jej świadectwo zawarte jest w prostych słowach: „Zobaczyłam Pana”. Tyle wystarczyło, aby zaświadczyć, że On żyje. Od teraz uczniowie będą sobie wzajemnie przekazywać to świadectwo, a po zesłaniu Ducha Świętego z pełną odwagą, entuzjazmem i determinacją zaczną głosić zmartwychwstanie Chrystusa najpierw w Jerozolimie, Judei i Samarii, a potem wszystkim narodom, do których dotrą.

Panie Jezu, ja też pragnę być świadkiem Twojego zmartwychwstania. Świat potrzebuje tej nowiny, aby w Tobie odnaleźć światło, które niesie życie. Proszę Cię, umacniaj moją wiarę. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła