Czytania

Strona główna Czytania

WTOREK XIII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Am 3, 1-8; 4, 11-12)

Proroctwo przeciw królestwu Izraela

Czytanie z Księgi proroka Amosa

«Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które Ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej: Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy.
Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajem nie znają? Czyż ryczy lew w lesie, nie mając zdobyczy? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego legowiska, jeśli niczego nie schwytało? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było zastawionego sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała? Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud nie zadrży? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługom swym, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować?
Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory; staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia; ale do Mnie nie powróciliście – mówi Pan. Dlatego tak uczynię tobie, Izraelu, a ponieważ tak ci uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem twym, Izraelu!»

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 5, 5-6a. 6b-7. 8)

Refren: Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości.

Ty nie jesteś Bogiem, *
któremu miła nieprawość,
zły nie może przebywać u Ciebie, *
nie ostoją się przed Tobą nieprawi.

Refren: Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości.

Nienawidzisz wszystkich, *
którzy zło czynią.
Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. *
Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym i krwawym.

Refren: Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości.

Ja zaś dzięki obfitości Twojej łaski *
wejdę do Twojego domu,
upadnę przed świętym przybytkiem Twoim, *
przejęty Twą bojaźnią.

Refren: Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Ps 130 (129), 5)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pokładam nadzieję w Panu,
ufam Jego słowu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 8, 23-27)

Uciszenie burzy na jeziorze

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.
A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!»
A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?» Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza.
A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Obecność Jezusa

Odczytajmy ten fragment Ewangelii przez pryzmat Kościoła. Podczas pandemii papież Franciszek w pamiętnej modlitwie na placu św. Piotra w Rzymie porównał Kościół do łodzi, która w trudnym czasie na wzburzonym jeziorze zaczyna nabierać wody. Kościół to uczniowie, ale razem z Jezusem. Sami uczniowie są zbyt słabi, aby przezwyciężyć wszystkie niebezpieczeństwa. W chwili próby okazują się zalęknionymi ludźmi słabej wiary. Rozumieją swoje położenie, ale zachowują zdolność szukania pomocy u Jezusa. We wspólnocie wszystko jest łatwiejsze. Będąc sami, szybciej ulegamy pokusie zniechęcenia czy rezygnacji. W tym fragmencie, jak i w rzeczywistości doświadczenia Kościoła albo naszej osobistej historii, najważniejsza jest obecność Jezusa. On, Zwycięzca śmierci i każdej burzy, która zagraża Jego Kościołowi, nie pozwala łodzi zatonąć.

Panie Jezu, ratuj, bo mogę zginąć, jeśli przesadnie zaufam sobie albo przerazi mnie to, co dzieje się wokół, co mnie przerasta, jest zagrożeniem dla zbawienia. Proszę Cię, bądź zawsze blisko. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła