Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO LOYOLI, KAPŁANA (czytania z dnia)

ŚRODA XVII TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Jr 15, 10. 16-21)

Rozpacz i nawrócenie się proroka

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Biada mi, matko moja, że mnie urodziłaś, męża skargi i niezgody dla całego kraju. Nie pożyczam ani nie daję pożyczki, a wszyscy mi złorzeczą.
Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, chłonąłem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, Boże Zastępów!
Nigdy nie zasiadałem w wesołym gronie, by się bawić; pod Twoją ręką siadałem samotny, bo napełniłeś mnie gniewem. Dlaczego mój ból nie ma granic, a moja rana jest nieuleczalna, niemożliwa do uzdrowienia? Czy będziesz więc dla mnie jakby zwodniczym strumieniem, zwodniczą wodą?
Dlatego tak mówi Pan: «Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede Mną. Jeśli zaś będziesz czynić to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami. Wtedy oni się zwrócą ku tobie, ty się jednak nie będziesz ku nim zwracał. Uczynię z ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo Ja jestem z tobą, by cię wspomagać i uwolnić – mówi Pan. Wybawię cię z rąk złoczyńców i uwolnię cię z mocy gwałtowników».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 59 (58), 2-3. 4-5a. 10-11. 17)

Refren: Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku.

Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże, *
broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.
Wybaw mnie od złoczyńców *
i od mężów dyszących zemstą.

Refren: Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku.

Bo oto czyhają na me życie, *
spiskują przeciw mnie mocarze,
a we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, Panie, *
bez mojej winy tu biegną, by mnie napastować.

Refren: Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku.

Na Ciebie będę baczył, Mocy moja, *
bo Ty, Boże, jesteś moją warownią.
Wychodzi mi naprzeciw Bóg w swojej łaskawości, *
Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę mych wrogów.

Refren: Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku.

Opiewać będę Twoją potęgę *
i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości,
bo stałeś się dla mnie warownią *
i ucieczką w dniu mego ucisku.

Refren: Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 15, 15b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nazwałem was przyjaciółmi,
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 13, 44-46)

Przypowieści o skarbie i perle

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:
«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Bogactwo królestwa niebieskiego

Jednym z częściej poruszanych tematów w nauczaniu Jezusa, szczególnie w Ewangeliach synoptycznych, jest królestwo niebieskie (Mt), królestwo Boże (Mk i Łk). Królestwo niebieskie to Bóg i wszystko, co w Jego osobie się zawiera: życie, szczęście, wieczna miłość, która może ogarnąć cały byt człowieka. Ono jest obecne w historii świata, a w szczególny sposób stało się udziałem ludzkości w momencie wcielenia Syna Bożego. Jego pełnia będzie dostępna dla zbawionych. Królestwo niebieskie ma swój ogromny dynamizm. Z małego ziarna gorczycy rozrasta się w duże drzewo, potrafi przemienić rzeczywistość od środka, jak zaczyn przemienia mąkę, aby mogła stać się chlebem. Jest także czymś drogocennym, czego należy poszukiwać, jest jak skarb ukryty w polu. Poszczególne przypowieści nie wyjaśniają całej istoty królestwa, dopiero zebrane wszystkie razem dają pełniejszy obraz. Należy jednak pamiętać, że rzeczywistość, którą Jezus próbuje przybliżyć, jest o wiele bogatsza.

Panie Jezu, zadanie ucznia polega na tym, aby stać się wytrwałym poszukiwaczem skarbu Twojego królestwa. Niech żadna ziemska wartość nie przesłoni mi tego, co najważniejsze. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła