Czytania

Strona główna Czytania

ŚRODA XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Oz 10, 1-3. 7-8. 12)

Nadszedł czas, by szukać Pana

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców; lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy; im większy dobrobyt w kraju, tym wspanialsze budowano stele. Ich serce jest obłudne, muszą pokutować! On ich ołtarze zburzy i stele powywraca. Powiedzą wtedy: «My nie mamy króla, bo nie baliśmy się Pana – zresztą, cóż nam król pomoże?»
Samaria upadnie, a król jej będzie jak odłamany konar na powierzchni wody. Zniszczone będą wyżyny Awen – grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: «Przykryjcie nas!», a wzgórzom: «Padnijcie na nas!»
Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość; wykarczujcie sobie karczowiska. To czas szukania Pana, aż przyjdzie i ześle wam sprawiedliwość.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7)

Refren: Zawsze szukajcie Bożego oblicza.
Albo: Alleluja.

Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozsławiajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
niech się weseli serce szukających Pana.

Refren: Zawsze szukajcie Bożego oblicza.

Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

Refren: Zawsze szukajcie Bożego oblicza.

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Pan, jest naszym Bogiem, *
Jego wyroki obejmują świat cały.

Refren: Zawsze szukajcie Bożego oblicza.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1, 15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 10, 1-7)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Misja apostołów

Powołanie dwunastu apostołów to bardzo ważny moment w ustanowieniu Kościoła. Od tej pory uczniowie ci będą formowani w szczególny sposób. Staną się towarzyszami podróży Jezusa, świadkami głoszenia królestwa niebieskiego, świadkami Jego cudów, ale także odbiorcami nauczania, jakie Jezus skieruje specjalnie do nich. Niektórzy spośród nich – Piotr, Jan i Jakub – będą towarzyszyć Jezusowi w szczególnych momentach Jego chwały (Mt 17, 1-8) albo staną się świadkami Jego modlitwy i konania (Mt 26, 36nn). Te wszystkie doświadczenia, w których uczestniczą apostołowie, są przygotowaniem do ich przyszłej misji, którą przyjdzie im wypełniać po wniebowstąpieniu Pana, kiedy staną na czele młodego Kościoła. Będą głosić to, co otrzymali od Jezusa, a także opowiadać o Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Dzięki misji i świadectwu apostołów i my jesteśmy częścią Kościoła.

Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoich uczniów – apostołów, których wytrwale nauczałeś, uczyniłeś świadkami Twojego zmartwychwstania i obdarzyłeś mocą przez ich męczeńską śmierć. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła