Czytania

Strona główna Czytania

ŚW. TOMASZA APOSTOŁA - ŚWIĘTO


PIERWSZE CZYTANIE (Ef 2, 2-5)

Kościół zbudowany na fundamencie apostołów

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:
Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 117, 1-2)

Refren: Całemu światu głoście Ewangelię.

Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.

Refren: Całemu światu głoście Ewangelię.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. J 20, 29)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (J 20, 24-29)

Pan mój i Bóg mój

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!».
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!».
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

„Pan mój i Bóg mój!”

W święto św. Tomasza Apostoła czytamy tekst Ewangelii związany z jego osobą. Mimo że Tomasz na początku nie dowierzał przekazom o zmartwychwstaniu Pana, pozostał wiernym uczniem Chrystusa. Według tradycji oddał swoje życie za wiarę na terenie dzisiejszych Indii. Święty Grzegorz Wielki stwierdził, że „więcej pomaga naszej wierze niewiara Tomasza niż wiara apostołów”. Gdy Jezus ukazywał się, uczniowie byli albo przerażeni, albo wątpili w to, co widzą. Tomasz, nieobecny razem z innymi w Wieczerniku, gdy przyszedł Pan, chciał doświadczyć Jego bliskości. „Wiara rodzi się ze słuchania” (Rz 10, 17), ale ogromną wagę dla jej przekazywania ma także doświadczenie oparte na relacji świadków. Jakże ważne są słowa otwierające Pierwszy List św. Jana: „Piszemy wam o tym, co było od początku. O tym, co słyszeliśmy i widzieliśmy na własne oczy, co oglądaliśmy i dotykaliśmy własnymi rękami – o Słowie Życia” (1 J 1, 1). Tomasz nie miał odwagi dotknąć Zmartwychwstałego, ale na Jego widok wyznał: „Pan mój i Bóg mój!”.

Panie Jezu, potrzebuję doświadczyć Twojej bliskości: chcę słyszeć Twoje słowo, widzieć Twoje chwalebne Ciało, przyjąć je, aby moja wiara była nie tylko wyobrażeniem, ale prawdziwą więzią, która łączy mnie z Tobą. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła