Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. JANA Z DUKLI, PREZBITERA (czytania z dnia)

PONIEDZIAŁEK XIV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Oz 2, 16. 17b-18. 21-22)

Naród wybrany jest oblubienicą Boga

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

Tak mówi Pan:
«Zwabię oblubienicę i wyprowadzę ją na pustynię, i przemówię do jej serca. I tam odpowie Mi jak w dniu, w którym wychodziła z ziemi egipskiej.
I stanie się w owym dniu – mówi Pan – że nazwie Mnie: Mąż mój, a już nie powie: Mój Baal.
I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła *
i zwiastuje Twe potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu *
i rozpowiadają Twoje cuda.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych *
i głoszą wielkość Twoją.
Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci *
i cieszą się Twą sprawiedliwością.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 2 Tm 1, 10b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 9, 18-26)

Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.
Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa».
Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa.
Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: «Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi». A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Wiara w zmartwychwstanie

Święty Braulion z Saragossy napisał: „Chrystus, nadzieja wszystkich wiernych, nazywa odchodzących z tego świata pogrążonymi we śnie, nie zaś umarłymi”. Jezus mówi do uczniów o Łazarzu: „Nasz przyjaciel Łazarz zasnął, lecz pójdę, aby go wyrwać ze snu” (J 11, 11). Podobnie brzmią Jego słowa w dzisiejszym fragmencie Ewangelii: „Dziewczynka nie umarła, tylko zasnęła”. Mimo że w tamtych czasach zdarzało się, że mylono stan nieprzytomności ze śmiercią, Mateusz wyklucza taką możliwość. Podkreśla, że ludzie wyśmiewali się z Jezusa, gdy mówił im, że dziewczynka tylko zasnęła. Byli przekonani, że dziecko nie żyje, mieli na to dowody. Dla Jezusa śmierć nie jest stanem ostatecznym, jest jakby snem, z którego On wszystkich wybudzi. Niedługo sam zwycięsko przejdzie przez bramę śmierci. Jego zmartwychwstanie i moc Bożego życia, która w Nim jest, staną się udziałem wszystkich wierzących.

Panie Jezu, wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Choć tej wiary zrozumieć nie mogę, powierzam Tobie moje życie. Pragnę, aby kiedyś – w chwalebnej wieczności – znalazło spełnienie w Twoim życiu. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła