Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA XV TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (Mi 2, 1-5)

Zapowiedź kary Bożej za ucisk ludu

Czytanie z Księgi proroka Micheasza

Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach! Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w ich rękach. Gdy pożądają pól, zagarniają je, gdy domów – to je zabierają; biorą w niewolę gospodarza wraz z jego domem, człowieka z jego dziedzictwem.
Przeto tak mówi Pan: «Oto Ja obmyślam dla tego plemienia niedolę, od której nie uchylicie karków i nie będziecie dumnie kroczyć, bo będzie to czas niedoli. W owym dniu wygłoszą przeciw wam satyrę, podniosą wielki lament, mówiąc: „Jesteśmy ograbieni do szczętu!” Odmierzono sznurem dział mojego ludu, i nikt mu go nie zwrócił; pola nasze przydzielono grabieżcy.
Przeto nie będzie u was nikogo, kto by odmierzał sznurem dział w zgromadzeniu Pańskim».

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14)

Refren: Nie zapominaj o ubogich, Panie.

Dlaczego z dala stoisz, o Panie, *
ukrywasz się w czasach ucisku,
gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce *
i ulega podstępom, które tamten uknuł?

Refren: Nie zapominaj o ubogich, Panie.

Bo chełpi się grzesznik swą pożądliwością, *
bluźni drapieżca i pogardza Panem.
Pyszniąc się, mówi występny:
«Nie pomści, nie ma Boga». *
Oto całe jego myślenie.

Refren: Nie zapominaj o ubogich, Panie.

Jego usta pełne przekleństwa, zdrady i podstępu, *
a pod jego językiem złość i krzywda.
Czai się w zasadzkach przy drogach
i zabija niewinnego z ukrycia, *
oczy jego wypatrują biedaka.

Refren: Nie zapominaj o ubogich, Panie.

A Ty to widzisz: i trud, i cierpienie, *
patrzysz, by wziąć je w swe ręce.
Tobie poleca się biedny, *
Ty jesteś opiekunem sieroty.

Refren: Nie zapominaj o ubogich, Panie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 2 Kor 5, 19)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 12, 14-21)

Jezus cichy i pokornego serca

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić.
Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Oto mój Sługa, którego wybrałem;
Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie.
Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie Prawo narodom.
Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu.
Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi.
W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Zwycięstwo sprawiedliwości

Po raz pierwszy w Ewangelii według św. Mateusza pojawia się tak wyraźnie nazwany zamiar faryzeuszów: postanawiają zabić Jezusa. Powodem tej decyzji stało się dokonane w szabat uzdrowienie człowieka z bezwładną ręką. Ten zamiar, motywowany fałszywą troską o Prawo, które przecież zabrania zabijania, kontrastuje ze słowami proroka Izajasza. Odnoszą się one do Jezusa. Są to słowa Boga o Jego słudze (z pierwszej Pieśni o słudze Jahwe; Iz 42, 1-9), czyli wyrocznia o Mesjaszu. Kim jest Mesjasz w oczach Boga? To umiłowany, wybrany sługa, w którym Bóg sobie upodobał. Będzie namaszczony Duchem Świętym, a Jego zadaniem będzie ogłosić sprawiedliwość narodom. Sprawiedliwość to – obok pokoju i prawa – jeden z darów czasów mesjańskich. Jaki będzie mesjański sługa Jahwe? Będzie łagodny, nie podniesie głosu, zlituje się nad tym, co słabe. Doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, a narody w Nim będą pokładać nadzieję. To jest doskonałe podsumowanie misji Jezusa. Nawet w obliczu śmierci pozostał On łagodny i miłosierny dla tych, którzy Go krzyżowali.

Jezu, Mesjaszu i Zbawicielu, umiłowany Synu Ojca Niebieskiego! Tak bardzo potrzebuję, aby – podobnie jak w świecie – w moim sercu dokonało się pełne miłości dzieło Twojego usprawiedliwienia. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła