Czytania

Strona główna Czytania

SOBOTA X TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 19, 19-21)

Powołanie Elizeusza

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz.
Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą».
On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?»
Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10)

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: «Ty jesteś Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 119 (118), 36a. 29b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nakłoń me serce do Twoich napomnień,
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 5, 33-37)

Zakaz przysięgania

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Odpowiedzialność za słowa

Słowa mogą przynosić nadzieję, radość, pociechę, ale mogą także sobota wprowadzać w błąd, ranić, czasem wyrządzać krzywdę i oddalać ludzi na zawsze. Podobnie jak inne sfery naszej osobowości (czyn, myśl i pragnienie) podlegają moralnej ocenie. Jezus w kontekście słów o przysiędze, jaką niektórzy ludzie posługują się dla potwierdzenia swojej prawdomówności (zresztą nie zawsze uczciwie), daje mądrą radę: „Niech wasza mowa będzie: tak – tak, nie – nie”. Jeśli będziemy konsekwentni w takim używaniu słowa, nie będzie potrzebna przysięga „ani na niebo, ani na ziemię”. Oczywiście taki stan jednoznaczności i wiarygodności nie jest łatwy do osiągnięcia, ale z pewnością możliwy. To duże wyzwanie w dobie faktów prasowych i pojawiających się codziennie w przestrzeni publicznej wiadomości mających celowo wprowadzić w błąd.

Panie Jezu, Ty jesteś Słowem Ojca i przyszedłeś na świat, aby uczynić nas dziećmi Bożymi. Pragnę, by moje słowa zawsze niosły radość i nadzieję, a gdy trzeba – przynosiły pociechę. Chcę być zawsze echem Twoich słów. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła