Czytania

Strona główna Czytania

CZWARTEK IX TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (2 Tm 2, 8-15)

Wierność Chrystusowi, który dochowuje wiary

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:
Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną chwałą.
Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego.
To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie zda, chyba tylko na zgubę słuchaczy. Staraj się, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 )

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *
i objawia im swoje przymierze.

Refren: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. 2 Tm 1, 10b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 12, 28b-34)

Przykazanie miłości

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Miłość bliźniego

Pytanie o najważniejsze z przykazań zapewne nie wynika z podstępnej postawy rozmówcy, ale ze szczerego poszukiwania. Odpowiedź Jezusa zawiera cytaty z dwóch różnych ksiąg Pięcioksięgu. W przypadku przykazania miłości Boga jest przytoczony tekst z Księgi Powtórzonego Prawa (6, 4n), a w przypadku dotyczącym miłości bliźniego – z Księgi Kapłańskiej (19, 18). Pan Jezus, zestawiając te dwa wymogi obok siebie, wyraźnie pokazuje, że odpowiedź jest zawarta w Prawie – w słowie Bożym, które już zostało oznajmione. Jednocześnie ukazuje siebie jako tego, który wyznacza nowy kierunek. Wydaje się to dość oczywiste, że na pierwszym miejscu jest miłość do Boga, ale Jezus dopowiada swoją interpretacją, że tym, co ją dopełnia, jest miłość bliźniego.

Panie Jezu, pomnóż moją miłość do wszystkich, których spotykam. W nich powinienem szukać odblasku Twojego oblicza. Niech miłość wyrażona przez działanie stanie się świadectwem tego, że rozumiem Twoje słowo. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła