Czytania

Strona główna Czytania

WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY (czytania z dnia)

CZWARTEK X TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK II


PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 18, 41-46)

Modlił się Eliasz i niebo zesłało deszcz

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Eliasz powiedział Achabowi: «Idź! Jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu». Achab zatem poszedł jeść i pić, a Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między kolana.
Potem powiedział swemu słudze: «Podejdź i spójrz w stronę morza!» On podszedł, spojrzał i wnet powiedział: «Nie ma nic!» Na to mu odrzekł Eliasz: «Wracaj siedem razy!» Za siódmym razem sługa powiedział: «Oto obłok mały jak dłoń człowieka podnosi się z morza!» Wtedy mu rozkazał: «Idź, powiedz Achabowi: Zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył».
Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa, więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Jizreel. A ręka Pańska wspomogła Eliasza, by przepasawszy swe biodra, pobiegł przed Achabem w kierunku Jizreel.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 65 (64), 10abcd. 10e-11. 12-13)

Refren: Ciebie należy wielbić na Syjonie.

Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, *
wzbogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wezbrał wodami, *
przygotowałeś im zboże.

Refren: Ciebie należy wielbić na Syjonie.

I tak uprawiłeś ziemię: *
Nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby,
spulchniłeś ją deszczami *
i pobłogosławiłeś plonom.

Refren: Ciebie należy wielbić na Syjonie.

Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami, *
tam gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje.
Stepowe pastwiska są pełne rosy, *
a wzgórza przepasane weselem.

Refren: Ciebie należy wielbić na Syjonie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 13, 34)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 5, 20-26)

Wymagania nowego Prawa w dziedzinie miłości bliźniego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Sprawiedliwość

Dzisiejsze czytanie to fragment pochodzący z Kazania na górze (Mt 5 – 7), w którym Jezus wyjaśnia swoją rolę w historii zbawienia. Naucza w sposób jasny i pokazuje zarazem swoją wyjątkowość. Mówi „słyszeliście, że kiedyś powiedziano”, po czym cytuje jedno z przykazań Dekalogu, i dodaje „a ja wam mówię”, podając swoją interpretację przykazania. Tak nie śmieli nauczać nauczyciele Prawa. Jezus przemawia z mocą i autorytetem Syna, a nie tylko z mądrością nauczyciela. Na czym ma polegać sprawiedliwość większa niż faryzeuszów? Oni starali się postępować zgodnie z Prawem w najmniejszych szczegółach. Czy można chcieć więcej? Otóż „więcej” oznacza „głębiej”. Nie chodzi, by przestrzegać jak najwięcej przepisów, ale o to, by te, które są w Prawie, wypełnić z głębszą wrażliwością moralną.

Panie Jezu, Ty objawiasz, że sprawiedliwość to nie tyle wypełnienie Prawa co do litery, ale to miłość wrażliwa na chwałę Ojca i dobro innych ludzi. Daj mi zdolność do życia według takiej sprawiedliwości. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2024

o. Andrzej Kiejza OFMCap
Edycja Świętego Pawła