Czytania

Strona główna Czytania

PIĄTEK V TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I


PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 3, 1-8)

Grzech pierworodny

Czytanie z Księgi Rodzaju

Wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: «Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?».
Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli». Wtedy rzekł wąż do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy, i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło».
Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią; a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 32(31), 1-2. 5. 6-7)

Refren: Szczęśliwy, komu odpuszczono grzechy.

Szczęśliwy człowiek,
któremu nieprawość została odpuszczona, *
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, *
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Refren: Szczęśliwy, komu odpuszczono grzechy.

Grzech wyznałem Tobie *
i nie skryłem mej winy.
Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», *
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.

Refren: Szczęśliwy, komu odpuszczono grzechy.

Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny,
gdy znajdzie się w potrzebie. *
Choćby nawet wezbrały wody, fale go nie dosięgną.
Ty jesteś moją ucieczką,
wyrwiesz mnie z ucisku, *
i dasz mi radość z mego ocalenia.

Refren: Szczęśliwy, komu odpuszczono grzechy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Dz 16, 14b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 7, 31-37)

Uzdrowienie głuchoniemego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Komu i do czego potrzebny jest cud

Jezus na różne sposoby próbuje uświadomić uczniom ich niewiarę, ograniczenie. On tylu ludzi uzdrawia, dotyka, oczyszcza, a uczniowie cały czas są tylko widzami. Jezus wypomina im niewiarę, kamienne serce. Gdyby wziął na uczniów tych ludzi, których uzdrowił, czy nie byliby oni lepszymi apostołami? Jair czy człowiek opętany, czy ten z uschłą ręką lub epileptyk i jego ojciec. A przecież przebywanie z Jezusem było ważniejsze i głębsze niż jednorazowe uzdrowienie. Chodziło właśnie o to, by apostołowie budowali więź z Nauczycielem nie dlatego, że coś wcześniej otrzymali, ale że zostali przez Niego wezwani. Mają być Jego uczniami nie z wdzięczności, z poczucia długu, który mają spłacić. Od tych cudów ważniejsze były rozmowy, otwarcie ich serc na prawdziwą wiarę. Dostali za darmo to, czego inni nie mieli: przemienienie na górze Tabor, Eucharystię, zapowiedź krzyża, spotkanie ze Zmartwychwstałym.

Panie Jezu, kiedy wreszcie zrozumiem, że największym cudem jesteś Ty sam. Bóg, który stał się człowiekiem, Bóg, który został w Eucharystii. Otwórz moje oczy i serce na ten cud. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła