Czytania

Strona główna Czytania

ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO - ŚWIĘTOPIERWSZE CZYTANIE (Dz 13,46-49)

Apostołowie zwracają się do pogan

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: «Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi»”.
Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 117,1-2)

Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię.

Chwalcie Pana, wszystkie narody, *
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 4,18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pan posłał Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Aklamacja:
Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 10,1-9)

Rozesłanie uczniów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.
Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.
W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swą zapłatę.
Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.

Oto słowo Pańskie.KOMENTARZ

Dom to ludzie

„Pokój temu domowi” – te słowa słyszymy bardzo rzadko, ponieważ tym pozdrowieniem wita się domowników podczas wizyty kolędowej. Jaka głębia kryje się w tych słowach! Czy jest coś, czego bardziej potrzebują nasze rodziny? Pokój Chrystusowy jest tak bardzo potrzebny w rodzinach, które są targane kłótniami i brakiem przebaczenia. Pokoju Chrystusowego potrzebują również rodziny, które się nie starają o podtrzymywanie dialogu. Gdzie każdy ma swoją nienaruszalną przestrzeń i nawet posiłki spożywane są w swoim, nomen omen, pokoju. To, czym chce nas obdarować Jezus, to powrót do wzajemnej miłości, ona jest pokojem. Nie powinno być tak, że żyjemy pod jednym dachem, a nie mamy dla siebie miłości. Dom to rodzina i relacje, które ją uformowały w sakramencie małżeństwa: miłością, wiernością, nierozerwalnością.

Panie Jezu, spraw, aby było wielu oddanych księży, którzy zaniosą Twój pokój do rodzin. Spraw także, aby on spoczął na wszystkich, zwłaszcza tych, którzy czują się niegodni. Tylko Ty znasz ich serca. Amen.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z Ewangelia 2023

ks. Cyprian Kostrzewa SSP
Edycja Świętego Pawła